tin tức sự kiện

Góp ý Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV nhiệm kì 2020 – 2025
Ngày đăng 16/08/2019 | 15:41  | View count: 3203

Ngày 16-8, Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức hội nghị để các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kì góp ý Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV nhiệm kì 2020 - 2025.

Đồng chí Bạch Liên Hương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ trì hội nghị, Cùng dự có đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, TT HĐND, UBND, Tiểu Ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tại hội nghị, các đại biểu nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kì có nhiều ý kiến sôi nổi, trí tuệ, sâu sắc đóng góp đánh giá cao và thống nhất dự thảo đề cương Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 về chủ đề, bố cục và nội dung từng phần trong đề cương báo cáo (đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (2015-2020); Mục tiêu tổng quát, những chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá và những giải pháp trọng tâm của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025). 

Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kì góp ý kiến

Trên cơ sở xây dựng đảm bảo đủ 4 thành tố vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh nhân dân và truyền thống văn hóa, khát vọng đổi mới và phát triển, yêu cầu mục tiêu, nhiệm vụ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện nhất trí cao với nội dung chủ đề Đại hội đó là “ Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, sáng tạo vươn lê, đến năm 2025 trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản là huyện du lịch – dịch vụ, phát triển bền vững. tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu, đặc biệt thực hiện 3 khâu đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đổi mới công tác quản lí, phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn với môi trường xanh, sạch đẹp, đẩy mạnh ứng dụng KHKT để nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, gắn phát triển nông nghiệp với du lịch – dịch vụ.

Về các giải pháp trong tâm của huyện Mỹ Đức giai đoạn 2020 – 2025, các đại biểu đánh giá cao 14 giải pháp trong tâm của huyện trong dự thảo đề cương trong đó nhiều ý kiến đóng góp tập trung vào việc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng tiến bộ KHKT, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Các đại biểu cho rằng cần phải tập trung việc tích tụ ruộng đất, quy hoạch sản xuất nông nghiệp thành những vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa, các mô hình nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, liên doanh, liên kết, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác với các đơn vị trong và ngoài thành phố. Hoàn thành xây dựng và sớm đưa Mỹ Đức trở thành huyện nông thôn mới với kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện cũng nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, triển khai xây dựng kết nối giao thông đường Miếu Môn – Hương Sơn để kết nối các khu du lịch Tuy Lai -  Quan Sơn – Chùa Hương, đẩy mạnh phát triển văn hóa, các loại hình du lịch – dịch vụ, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiện, quốc phòng an ninh vững chắc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 

Đ/c Bạch Liên Hương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bạch Liên Hương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy cảm ơn và tiếp thu các ý kiến góp ý tâm huyết, sâu sắc của các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kì và đề nghị Tiểu Ban văn kiện tổng hợp, hoàn thiện đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV nhiệm kì 2020 – 2025.

Nguyễn Quyền