tin tức sự kiện

Mỹ Đức: Xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/07/2019 | 18:16  | View count: 3044

Sáng ngày 10/7, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành Phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Tới dự Hội nghị có đại diện Sở Tài Nguyên Môi môi trường Hà Nội, đơn vị tư vấn, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính 21 xã, thị trấn.

Tại hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện đã triển khai các Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội, Kế hoạch của UBND huyện về các biểu mẫu, phiếu điều tra, điểm điều tra, vị trí thửa đất, các loại đất. Đơn vị tư vấn Hà Nội đã trực tiếp đã trực tiếp hướng dẫn 42 biểu mẫu điều tra đối với xã và 52 biểu biểu mẫu đối với thị trấn Đại Nghĩa. Đơn vị còn hướng dẫn biểu mẫu  điều tra đất nông nghiệp, đất ở nông thôn, đất đô thị, mẫu tổng hợp.  Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác điều tra, tổng hợp giá đất trên thị trường và tổng hợp số liệu về huyện vào ngày 19/7 để trình UBND thành phố Hà Nội.

Nguyễn Hương - Lê Quí