tin tức sự kiện

Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Ngày đăng 25/06/2019 | 17:32  | View count: 802

Chiều ngày 25/6, Ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện Mỹ Đức tổ chức kỳ họp thứ 4 kiện toàn, bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên BTV Liên đoàn lao động huyện, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023, sơ kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, đồng chí Đỗ Hữu Hùng, HUV - Chủ tịch LĐLĐ huyện, các đồng chí trong Ban Chấp hành, BTV LĐLĐ huyện.

Tại hội nghị, 100% các đại biểu đã nhất trí kiện toàn, bầu bổ sung 3 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ huyện gồm đồng chí Nguyễn Thị Huyền, cán bộ chuyên trách, kế toán LĐLĐ huyện, đồng chí Phạm Văn Mạnh, PBT Thường trực Đảng ủy xã Hương Sơn, Chủ tịch công đoàn xã Hương Sơn, đồng chí Vũ Đức Mây - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn trường Tiểu học Phúc Lâm. Ban chấp hành LĐLĐ huyện cũng đã bầu đồng chí Phạm Văn Mạnh, PBT Thường trực Đảng ủy xã Hương Sơn, Chủ tịch công đoàn xã Hương Sơn vào BTV LĐLĐ huyện; kiện toàn, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện đối với đồng chí Lê Thị Thương - UV BTV LĐLĐ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với kết quả 100% các đại biểu tán thành.

Ban chấp hành LĐLĐ huyện bầu kiện toàn, bổ sung ủy viên BCH, BTV và bầu chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện

6 tháng đầu năm 2019, các cấp công đoàn trong huyện tiếp tục làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, tuyên truyền vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho CBCNVC - NLĐ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các CĐCS; tích cực quan tâm, chăm lo đời sống của CNVC NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán, tổ chức thành công chương trình “Tết sum vầy”, chỉ đạo và hoàn thành tiêu phát động thi đua năm 2019 trong các cấp công đoàn. Chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị người lao động, kịp thời chi trả tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp khó khăn cho CNVC và con CNVCLĐ, nắm bắt kịp thời tình hình thu nhập, việc làm của NLĐ tại các doanh nghiệp, vận động kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.

Nguyễn Quyền