tin tức sự kiện

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Đức lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp
Ngày đăng 10/05/2019 | 17:00  | View count: 1086

Trong 2 ngày 09/5 và 10/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Tuấn Ngọc - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Thường trực, Trưởng, Phó các ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; ở huyện có đồng chí Bạch Liên Hương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND huyện; Đ/c Nguyễn Văn Hậu - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và 161 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chức, tầng lớp nhân dân, trí thức, tôn giáo, cá nhân tiêu biểu…đã  được hiệp thương cử tại Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, được mời tham dự.

Báo cáo tại Đại hội chỉ rõ: Nhiệm kỳ qua, tiếp tục phát huy truyền thống và những kinh nghiệm Ủy ban MTTQ huyện qua các thời kỳ, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự phối hợp của HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể của huyện, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2014 -2019 đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chương trình công tác và các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XX đã đề ra. MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp rộng rãi và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị. Đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Chủ động, trách nhiệm cao trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ được phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận khu dân cư được quan tâm thường xuyên. Từ những kết quả đã đạt được, Trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam Huyện luôn được MTTQ Việt Nam cấp trên đánh giá, công nhận đơn vị xuất sắc. Hàng năm, 100% Ủy ban MTTQ cấp xã, Ban công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị yếu kém.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội (thứ tư bên phải ảnh) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng chí Bạch Liên Hương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng thời, yêu cầu trong nhiệm kỳ 2019-2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới phương thức phối hợp thống nhất hành động giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên; đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; thực hiện tốt quy chế giám sát, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; ưu tiên chăm lo hoạt động của Mặt trận và cán bộ Mặt trận ở xã và khu dân cư; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

     Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và hiệu quả, Đại hội đã hiệp thương cử 57 ông, bà vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa mới và cử 7 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa mới đã hiệp thương cử đồng chí Trịnh Xuân Hương tiếp tục giữ chức Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Thân giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2019-2024. 

Các đồng chí lãnh đạo Huyện trao thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019

Ghi nhận và biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019, tại Đại hội huyện Mỹ Đức đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp.

Thúy Huyền - Nguyễn Cường - Lê Quý - Hữu Khánh