tin tức sự kiện

Phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019
Ngày đăng 09/05/2019 | 15:52  | View count: 582

Ngày 8/5, UBND huyện Mỹ Đức đã tổ chức lễ phát động tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Dự buổi lễ có Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH Thành phố Nguyễn Hồng Dân, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, ở huyện có đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Văn Trang - Phó Chủ tịch TT HĐND huyện, lãnh đạo phòng LĐTBXH huyện, Liên đoàn lao động huyện, thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, LLVT của huyện, lãnh đạo, cán bộ lao động TBXH của UBND các xã, thị trấn, giám đốc các doanh nghiệp và đại diện công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, thực hiện có hiệu quả Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành; thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai các chương trình hành động cụ thể để cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Năm 2018, các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện đã hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) bằng nhiều hình thức tuyên truyền trực quan, treo băng zôn, khẩu hiệu, tranh cổ động tuyên truyền về an toàn trong sản xuất – kinh doanh; bố trí cán bộ làm công tác ATVSLĐ và thực hiện tốt chế độ chính sách, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tập huấn công tác VSAT LĐ
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã phát động hưởng ứng thánh hành động ATVSLĐ với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hậu kêu gọi toàn thể các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, nơi sản xuất kinh doanh, nhân dân và người lao động trên địa bàn huyện nhiệt tình hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ năm 2019 bằng những việc làm, hành động cụ thể thiết thực để chung tay phòng ngừa, hạn chế mức thấp nhất tai nạn lao động. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn có liên quan để nâng cao nhận thức về kiến thức, kinh nghiệm về an toàn, vệ sinh lao động tới toàn thể nhân dân; Tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra để đánh giá thực trạng công tác bảo hộ lao động và ATVSLĐ đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn, tổ chức tập huấn về ATVSLĐ cho 100% người lao động; đa dạng hóa hình thức và nội dung để nâng cao hiệu quả tuyên truyền cho nhân dân và người lao động tự giác chấp hành quy định về ATVSLĐ, biểu dương các cá nhân, đơn vị thực hiện tôt công tác ATVSLĐ, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; các doanh nghiệp cần chủ động rà soát, đánh giá đúng thực trạng có biện pháp phòng ngừa sát thực; người lao động chủ động nâng cao kiến thức, tuân thủ đúng quy trình, nội quy lao động, kịp thời phản ánh những doanh nghiệp, cơ sở không bảo đảm AT VSLĐ với cơ quan chức năng và kiên quyết không làm việc cho các cơ sở, doanh nghiệp không bảo đảm ATVSLĐ… 

Nguyên Quyền – Nguyễn Cường