tin tức sự kiện

Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc xã An Phú lần XXI nhiệm kỳ 2018 - 2024
Ngày đăng 09/11/2018 | 09:39  | View count: 359

Sáng ngày 08/11, xã An Phú đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XXI nhiệm kỳ 2018 - 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Trang, UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Thân, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức. Ở xã có các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, và các đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu và các Ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn xã An Phú.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ  xã An Phú, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã An Phú không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nổi bật như ; vận động xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” được gần 90 triệu đồng, đã hồ trợ cho các hộ nghèo làm nhà, sửa nhà, phát triển kinh tế; Trong nhiệm kỳ qua UBMTTQ xã đã kêu gọi các nhà hảo tâm, để ủng hộ trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh nghèo học giỏi; vận động “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” được trên 100 triệu đồng, đã hỗ trợ tu sửu và  làm mới 15 nhà đại đoàn kế cho hộ nghèo với tổng số tiền là 227 triệu đồng; Được biệt xã An Phú Được Thành ủy,  UBMTTQ, Trung tâm khuyến nông thành phố Hà Nội về trao tặng 53 con bò sinh sản cho hộ nghèo; vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở được phát huy… Hằng năm, Ủy ban MTTQ thị trấn đều được đánh giá đạt loại tốt, trên 80% Ban Công tác Mặt trận xếp loại tốt, không có Trung bình…

Tại đại hội, các đại biểu tập trung đã thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới; trong đó chú trọng về việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú và các tổ chức chính trị - xã hội…

Lãnh đạo Huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đã hiệp thương cử ra 37 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bà Nguyễn Thị Thẩm được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã cử 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã An Phú đã tặng giấy khen cho các tập thể của Ban công tác Mặt trận các thôn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Văn Mạnh