tin tức sự kiện

Hội Nông dân Huyện: Tập huấn nghiệp vụ kế toán Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2020
Ngày đăng 29/10/2020 | 16:45  | View count: 196

Sáng ngày 29/10/2020, Hội Nông dân Huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kế toán Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2020 cho 44 đồng chí là Chủ tịch Hội Nông dân và Kế toán Quỹ hỗ trợ nông dân của 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tại hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Đại Nghĩa.

Về trực tiếp giảng dạy và truyền đạt nghiệp vụ kế toán Quỹ hỗ trợ nông dân cho các đồng chí cán bộ Hội là đồng chí Phó Thị Thanh Huyền – Chuyên viên Ban Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân Thành phố Hà Nội.

Tại buổi tập huấn các đồng chí cán bộ hội trực tiếp làm công tác quản lý nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tại các xã, thị trấn được nghe đồng chí giảng viên của Hội Nông dân Thành phố Hà Nội hướng dẫn, chia sẻ các nội dung liên quan đến nghiệp vụ Quỹ bao gồm: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân và công tác quản lý tài chính Quỹ; Công tác kế toán; Nghiệp vụ sử dụng và quản lý sổ sách ở hội nông dân xã, thị trấn…

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở được nâng cao trình độ về nghiệp vụ quản lý, sử dụng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Giúp cho cán bộ hội nắm vững hơn về phương thức ghi chép chứng từ, sổ sách, xây dựng dự án, lập hồ sơ cho vay, giải ngân, cách quản lý quỹ dự phòng rủi ro…Tạo điều kiện cho cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đối với công tác quản lý vốn Quỹ./.

Đỗ Thị Ngọc Ánh - PCT Hội Nông dân Huyện