tin tức sự kiện

Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt tiếp công dân định kỳ tháng 10/2020
Ngày đăng 28/10/2020 | 16:18  | View count: 202

Thực hiện quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2020 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, ngày 28/10, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức đã tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2020 để tiếp nhận nội dung công dân kiến nghị; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Trang - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tiếp 9 lượt công dân và nhóm công dân với các ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đất thổ cư, hỗ trợ xây sửa nhà dột nát cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, công tác giải phóng mặt bằng, dồn ô đổi thửa, xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới và xử lý một số sai phạm của cán bộ, đảng viên.

Sau khi nghe nội dung công dân trình bày và ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng tiếp công dân huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, TUV, Bí thư Huyện ủy đã tiếp thu, trả lời làm rõ một số nội dung công dân kiến nghị, phản ánh; đồng thời giao UBND huyện chỉ đạo, chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ngành tham mưu hướng giải quyết thỏa đáng, trả lời cho công dân theo quy định của pháp luật. Đồng chí Bí thư huyện ủy khẳng định sẽ cùng đồng hành với công dân trong quá trình giải quyết những ý kiến, kiến nghị của công dân để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trả lời thỏa đáng đối với công dân. Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan hướng dẫn kịp thời để giải đáp những kiến nghị, phản ánh của người dân, đảm bảo đúng quy trình và thời gian, để người dân không phải đi lại vất vả.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Ngọc Việt khẳng định, việc tập trung tiếp công dân, giải quyết KNTC sẽ góp phần đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho người dân, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Khi người dân có ý kiến, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải kịp thời hòa giải, phân tích, giải quyết thấu tình đạt lý. Đây là nhiệm vụ chung của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện.  Các địa phương cần phải thường xuyên tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt liên quan đến đất đai, tài nguyên môi trường, GPMB, trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng nông thôn mới./.

Tin Nguyễn Quyền - Ảnh Nguyễn Cường