tin tức sự kiện

Tập huấn nghiệp vụ ngân hàng chính sách xã hội năm 2020
Ngày đăng 30/09/2020 | 10:56  | View count: 233

Sáng ngày 29/9/2020, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 22 đại biểu là Chủ tịch UBND xã, thị trấn tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH của huyện. Về chỉ đạo tập huấn có bà Lê Thị Đức Hạnh – Phó Tổng Giám đốc NHCSXH – Bí Thư Đảng ủy – Giám đốc NHCSXH thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội thành phố và lãnh đạo UBND huyện đã đánh giá cao sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND xã, thị trấn về công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương với NHCSXH trong việc thực hiện tốt các chương trình tín dụng; đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Vì vậy, các đồng chí mong muốn các học viên cần phải học tập nghiêm túc để nâng cao kiến trình, trình độ chuyên môn trong lãnh đạo chỉ đạo, quản lý tốt nguồn vốn chính sách ưu đãi tại địa phương, đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành các hội, đoàn thể tại địa phương phối hợp tốt với Phòng giao dịch NHCSXH huyện trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn mình quản lý.

Đ/c Lê Thị Đức Hạnh, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH - Bí Thư Đảng ủy - Giám đốc NHCSXH thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe lãnh đạo phòng Kế hoạch Nghiệp vụ tín dụng và Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ NHCSXH thành phố Hà Nội giới thiệu nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai tại NHCSXH thành phố Hà Nội; hoạt động của tổ giao dịch NHCSXH tại xã; công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở; công tác chỉ đạo, bình xét, phê duyệt; một số tồn tại trong công tác chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách tại xã. Qua đó giúp đại biểu nắm vững nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn; vai trò, trách nhiệm của chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương; nâng cao năng lực quản trị của các thành viên trong Ban đại diện đối với hoạt động NHCSXH tại địa bàn được phân công từ đó giúp công tác chỉ đạo triển khai hoạt động của NHCSXH, Ban đại diện NHCSXH cũng như hoạt động tín dụng chính sách xã hội ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND Huyện phát biểu tại buổi Tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên nắm được nội dung, nghiệp vụ ngân hàng chính sách tín dụng, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước tại cơ sở; đồng thời giúp cho các đồng chí lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý các nguồn vốn vay của các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương, đảm bảo giải ngân vốn vay đúng đối tượng, việc sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và  sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả hơn,  góp phần vào việc thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế tại địa phương./.

Thu An