tin tức sự kiện

Huyện Mỹ Đức triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020
Ngày đăng 02/10/2020 | 10:52  | View count: 359

Ngày 01/10, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo trợ giúp người nghèo huyện, lãnh đạo UBND, cán bộ LĐTBXH, Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn.

Hội nghị đã thông qua Quyết định của UBND huyện về việc kiện toàn Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo huyện Mỹ Đức. Ban chỉ đạo trợ giúp hộ nghèo huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch giảm nghèo hàng năm trình UBND huyện phê duyệt và thực hiện một số nhiệm vụ của UBND huyện giao.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Nghìn – Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo trợ giúp người nghèo huyện đã nhấn mạnh: Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2020, rà soát các đối tượng theo quy định theo Nghị quyết 04/2019/NQ – HĐND của HĐND Tp. Đồng thời xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương và chuẩn Tp làm cơ sở để thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2021. Đối tượng rà soát là các hộ gia đình đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện. Thực hiện rà soát thông qua phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin, đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quy trình rà soát theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT – BLĐTBXH ngày 29/6/2016 và Thông tư số 14/2018/TT – BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Các xã, thị trấn tiến hành rà soát từ ngày 3/10 – 15/10/2020, công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo từ ngày 15/10 – 25/10/2020 và báo cáo về UBND huyện trước ngày 5/11/2020. UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn trong quá trình rà soát phải được thực hiện từ các thôn, xóm, cụm dân cư và trực tiếp đến từng hộ dân đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ có sự tham gia của các cấp chính quyền, MTTQ các ban, ngành, đoàn thể và người dân, nhằm xác định đúng đối tượng, không bỏ sót, phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân địa phương, làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội của huyện, tránh để xảy ra đơn thư, khiếu nại

Các đại biểu dự hội nghị cũng tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến, kiến nghị về giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương và được hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo; cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu thu thập thông tin, đặc điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo; cách điều tra thông tin, rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2020./.

Nguyễn Quyền