tin tức sự kiện

Mỹ Đức tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020
Ngày đăng 24/09/2020 | 16:30  | View count: 321

Sáng ngày 24/9, UBND huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí là thành viên BCĐ vệ sinh ATTP của huyện và các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giảng viên Phòng công tác Thanh tra - Chi cục vệ sinh ATTP thành phố Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản về luật ATTP, các văn bản, thông tư đã bãi bỏ và những văn bản mới về công tác quản lý ATVSTP cho ban chỉ đạo các huyện, xã, thị trấn; Quyết định 14/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND TP “Quy định phân công trách nhiệm quản lý về ATTP trên địa bàn Thành phố Hà Nội”; Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/09/2018 về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Một số kiến thức, quy định trong đảm bảo ATTP trong phòng chống dịch Covid-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; đặc biệt kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm được sử dụng trong dịp Tết Trung thu năm 2020…

Giảng viên truyền đạt các nội dung tại buổi Tập huấn

Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho các thành viên Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện và các xã, thị trấn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần làm tốt công tác quản lý Nhà nước về Vệ sinh An toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Ngoài ra, còn tuyên truyền các cơ sở kinh doanh có ý thức hơn trong việc tuân thủ các điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm và chịu trách nhiệm về thực phẩm do mình chế biến, kinh doanh.

Thúy Huyền – Hữu Khánh