tin tức sự kiện

Hội LHPN huyện Mỹ Đức kiểm tra hoạt động vốn vay ủy thác, tín chấp 9 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 01/09/2020 | 14:18  | View count: 86

Trong các ngày 27,28 tháng 8/2020, Ban thường vụ Hội LHPN Huyện Mỹ Đức đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng NN & PTNT huyện tiến hành kiểm tra công tác hoạt động ủy thác và tín chấp vốn vay tại 22 cơ sở hội. Đây là đợt kiểm tra thứ hai về hoạt động ủy thác vay vốn của Hội trong năm 2020.

Theo báo cáo của 22 cơ sở Hội phụ nữ trong toàn huyện, tính đến ngày 19/5/2020, tổng số dư nợ ủy thác của Hội LHPN huyện qua Ngân hàng CSXH huyện và Ngân hàng NN & PTNT là 247,148 tỷ đồng, trong đó, Ngân hàng CSXH huyện là 188,814 tỷ đồng với 7.134 lượt hội hội viên; Ngân hàng NN & PTNT là 57,250 tỷ đồng với 703 lượt hội viên được vay vốn.  Qua kiểm tra thực tế  tại 22 cơ sở Hội  cho thấy các cơ sở Hội đều nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng và chính quyền và đã thực hiện tốt chính sách vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác và đều thực hiện tốt các nội dung ủy thác và tín chấp vay vốn giữa Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NN&PTNT huyện; Phân công cán bộ trực tiếp theo dõi công tác vay vốn ủy thác, tín chấp tại các tổ Tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở. 100 % cán bộ tổ tiết kiệm và  vay vốn đều tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, quản lý tốt các nguồn vốn vay. 100% cơ sở Hội thực hiện nghiêm túc việc bình xét các đối tượng thuộc diện thụ hưởng chế độ chính sách ưu đãi có nhu cầu vay vốn, đảm bảo đúng đối tượng và sử dụng nguốn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, cán bộ Hội cũng như tổ trưởng tổ vay vốn đều tích cực đôn đốc, trả gốc, thu lãi và nợ cũ. Công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách, công tác quản lý tài chính tại các cơ sở hội đã đi vào nề nếp; các nguồn vốn vay của Hội được quản lý chặt chẽ, đúng quy định. Các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện trả gốc, lãi đúng hạn.

  Ban thường vụ Hội LHPN huyện Mỹ Đức kiểm tra hoạt động ủy thác vay vốn tại xã Tuy Lai

Thông qua các đợt kiểm tra giúp cho Ban thường vụ Hội LHPN huyện Mỹ Đức đánh giá đúng thực trạng tình hình sử dụng hiệu quả vốn vay ủy thác tại cơ sở, chỉ ra thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế để có biện pháp khắc phục kịp thời; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cấp Hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào hội phụ nữ trong năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi ý kiến, làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác quản lý vốn vay, những khó khăn trong hoạt động của các tổ vay vốn; các biện pháp tháo gỡ vướng mắc để các tổ vay vốn hoạt động đạt hiệu quả tốt hơn. Lãnh đạo Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội và lãnh đạo Hội LHPN huyện Mỹ Đức đề nghị các cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, áp dụng nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, giảm nợ quá hạn, đặc biệt là công tác huy động tiền gủi tiết kiệm của các hội viên vay vốn tại các tổ để tạo thêm nguồn vốn giúp đỡ các hội viên khó khăn tại cơ sở, giúp đỡ chị em vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Thu An