tin tức sự kiện

Huyện Mỹ Đức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2020
Ngày đăng 18/09/2020 | 11:02  | View count: 497

Sáng ngày 17/9/2020, Uỷ ban MTTQ huyện Mỹ Đức phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2020 cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn huyện.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu nghe báo cáo viên Nguyễn Văn Chức - Nguyên Trưởng Ban Dân chủ pháp luật Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội giới thiệu một số nội dung cơ bản về công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, trong đó đi sâu vào các khái niệm về “giám sát”, “phản biện xã hội”, “giám sát và phản biện xã hội”; mục đích, tính chất, chủ thể, đối tượng, phạm vi giám sát, phản biện xã hội và các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; thông tri hướng dẫn quy trình giám sát, phản biện xã hội. Ngoài ra, các đại biểu còn được nắm quy trình, cách thức hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong công tác giám sát, phản biện xã hội góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Buổi tập huấn đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ MTTQ cơ sở đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, từ đó triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc mở rộng dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ cho lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức