tin tức sự kiện

Phòng Giao dịch NHCSXH tích cực huy động nguồn lực, đáp ứng nhu cầu vay vốn của nhân dân
Ngày đăng 17/09/2020 | 15:12  | View count: 331

Để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, Những năm qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mỹ Đức đã triển khai các chương trình huy động gửi tiết kiệm với nhiều kỳ hạn phù hợp nhu cầu gửi tiết kiệm trong nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hiện nay, với mạng lưới trên 350 tổ tiết kiệm và vay vốn phủ kín trên khắp các thôn, xóm trong toàn huyện cùng 22 điểm giao dịch tại xã, thị trấn, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mỹ Đức đã tập trung vào những hoạt động trọng tâm là tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Sau gần 18 năm hoạt động, đến nay tổng dư nợ 13 chương trình tín dụng ưu đãi do NHCSXH huyện Mỹ Đức đang triển khai thực hiện đạt 467 tỷ đồng với  trên 12.500 hộ đang vay vốn. Hàng năm nguồn vốn vay ưu đãi thu hút và tạo việc làm cho gần 2.000 lao động; trên 100 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 5.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; xây mới và sửa chữa gần 920 căn nhà cho hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến hết năm 2019  là 1,55 %. 

Điểm giao dịch tại xã Hồng Sơn

Theo đồng chí Trịnh Thị Mai Dung - Phó Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH cho biết: “Để đáp ứng nhu cầu vay vốn trong nhân dân, Phòng giao dịch NHCSXH huyện cũng đang đẩy mạnh triển khai hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch của huyện và  các điểm giao dịch ở 22 xã, thị trấn, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo. Mức lãi suất tương đương với ngân hàng thương mại nhà nước và hình thức trả lãi theo qui định của nhà nước về hoạt động tín dụng. Cùng với đó, Ban đại diện HĐQT và Ban giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở; đẩy mạnh mô hình tiết kiệm trong cộng đồng dân cư, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ chính sách được tiếp cận nguồn vốn để vươn lên thoát nghèo bền vững, vươn lên phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới”.

Bà Bùi Thị Vượng - Hội viên phụ nữ xã Đại Hưng được tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH đầu tư phát triển mô hình trồng cây ăn quả

Đối với huyện Mỹ Đức vẫn là một huyện nông nghiệp. Đời sống nhân dân mới ở mức trung bình so với Thành phố và còn rất nhiều lao động nhàn dỗi đang cần vốn để đầu tư phát triển kinh tế, khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Cùng với nguồn vốn của nhà nước, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức đã triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư để có thêm nguồn vốn hỗ trợ người dân nghèo trong huyện tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, tiền gửi huy động được gần 45 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn này, Phòng giao dịch NHCSXH cũng đã giúp cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ chính sách có thêm nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.  Từ thực tiễn triển khai  đã khẳng định: “việc huy động tiền gửi cho thấy việc  mỗi người tham gia gửi tiết kiệm chính là đã góp một phần sức mình để cùng chung tay với xã hội thực hiện mục tiêu  giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Và việc tận dụng mạng lưới rộng khắp tại các điểm giao dịch xã hiện nay của NHCSXH và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của đơn vị có ý nghĩa xã hội rất lớn. Thông qua dịch vụ tiết kiệm tín dụng này không chỉ huy động sự đóng góp của cộng đồng trong thực hiện chương trình giảm nghèo của địa phương mà còn góp phần phổ cập dịch vụ tài chính đến được với những người dân trong huyện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững. 
Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trong nhân dân, Các tổ chức tín dụng cần huy động nguồn vốn nhàn dỗi trong nhân dân để giúp cho nhiều người dân khác đang cần có vốn để đầu tư sản xuất, tăng cao thu nhập cho gia đình. Đối với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, việc huy động nguồn vốn cũng là một hoạt động thiết thực để huy động nguồn lực, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo; cùng với đó, Ban đại diện HĐQT và Ban giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở; đẩy mạnh mô hình tiết kiệm trong cộng đồng dân cư, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ chính sách được tiếp cận nguồn vốn để vươn lên thoát nghèo bền vững, vươn lên phát triển kinh tế góp phần xây dựng nông thôn mới.

Thu An