tin tức sự kiện

Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 BCHTW Đảng (khóa XI); thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và quán triệt Nghị quyết Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 11/12/2015 | 16:24  | View count: 1732

Sáng ngày 11/12, Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, quán triệt Nghị quyết Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIII cho gần 400 đảng viên khối cơ quan hành chính- sự nghiệp, Đảng bộ Cơ quan dân Đảng huyện, Đảng bộ Quân sự huyện.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc – Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phương hướng nhiệm vụ của đất nước trong những năm tiếp theo; những công việc lớn nhất của năm 2016 như về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Đ/c Phạm Ngọc - Trưởng phòng Giáo dục Lý luận chính trị Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt nghị quyết

Tiếp đó, đồng chí Phạm Ngọc cũng đã thông báo những kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp, bầu đúng, bầu đủ, đảm bảo chất lượng và số lượng Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ, các Phó Bí thư Thành ủy, UBKT Thành ủy khóa XVI và Đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thông qua một số mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, chủ yếu phát triển Thủ đô trong 5 năm tới ( 2015 – 2020 )

Đảng viên học nghị quyết

Cũng tại hội nghị này, Đồng chí Đặng Văn Cảnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII và quán triệt nội dung Nghị quyết của Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIII. Đồng chí cũng đã nêu rõ chủ đề của Đại hội là: tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, đẩy nhanh phát triển kinh tế- xã hội huyện Mỹ Đức giàu đẹp văn minh; mục tiêu tổng quát; 9 nhiệm vụ chủ yếu và 6 chương trình trọng tâm của Huyện ủy Mỹ Đức sẽ được triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đ/c Đặng Văn Cảnh quán triệt nghị quyết Đảng bộ Huyện Mỹ Đức lần thứ XXIII

Sau hội nghị này, Huyện ủy Mỹ Đức yêu cầu đảng viên của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy cần nắm vững tinh thần nội dung Nghị quyết lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và Kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIII, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, Chi bộ, vận dụng vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị liên quan đến đơn vị một các thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, góp phần cùng Thủ đô và cả nước bảo đảm sự thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng, Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, từng bước xây dựng quê hương Mỹ Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Thị An ( Đài TT huyện Mỹ Đức )