tin tức sự kiện

Huyện Mỹ Đức đánh giá hiệu quả thực hiện Quyết định 1956/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Ngày đăng 14/09/2020 | 10:39  | View count: 394

Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh & Xã hội Thành phố Nguyễn Thanh Nhàn cùng đoàn công tác vừa có buổi làm việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và thảo luận, tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/ QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo tại hội nghị đã khẳng định, trong những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/ QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được huyện Mỹ Đức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, quy mô, hình thức, chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao, gắn với nhu cầu người học, và nhu cầu của các doanh nghiệp, phù hợp với thực tế địa phương.

Qua đánh giá, năm 2019 huyện Mỹ Đức đã mở được 48 lớp đào tạo 1680 lao động, trong đó nghề nông nghiệp 1015 người, nghề phi nông nghiệp 665 lao động. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện được triển khai đúng hướng phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn lao động phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương, nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo của huyện từ 68 - 70% theo tiêu chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ nghề đạt 42 - 43%. Đồng thời, công tác đào tạo nghề cũng đã thu hút được nhiều cơ sở đào tạo nghề doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn kết giữa địa phương với cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trong việc tuyển sinh đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động sau học nghề. Tổng số người có việc làm sau học nghề là 1382 người, đạt 83%, trong đó lao động được doanh nghiệp tuyển dụng 317 người, lao động được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm 189 người, 876 người tự tạo việc làm. Học viên sau khi học nghề đã áp dụng kiến thức vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi, có mức thu nhập cao sau học nghề, nhất là đối với nghề phi nông nghiệp như sản xuất mây tre đan, may công nghiệp mức thu nhập hàng tháng đối với lao động mới học xong nghề có thu nhập bình quân từ 3 - 4 triệu đồng/ tháng. Đối với ngành nông nghiệp như nghề trồng cây ăn quả, chăn nuôi thú y mức thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/ tháng. Theo kế hoạch năm 2020, huyện Mỹ Đức sẽ tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ 1.400 đến 1.500 lao động. Kết quả 9 tháng đầu năm 2020, huyện đã mở được 23 lớp đào tạo cho 775 người.

Để công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt được mục tiêu đề ra, UBND huyện đề nghị các cấp uỷ Đảng chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn có về ý nghĩa kinh tế chính trị và an sinh xã hội, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho người lao động học nghề và thường xuyên kiểm tra giám sát đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

Tại hội nghị, huyện Mỹ Đức kiến nghị với đoàn kiểm tra tham mưu với Thành phố chỉ đạo công tác đào tạo nghề gắn với quy hoạch, đồng thời rà soát đảm bảo các nghề nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sản xuất nông nghiệp định hướng tái cấu trúc ngành nông nghiệp, điều chỉnh các nghề, nhóm nghề phù hợp với thực tiễn gắn với nhu cầu đào tạo nghề của người lao động, phối hợp với doanh nghiệp trong việc đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, mở rộng, nhân cấy các ngành, nghề phù hợp với thực tế địa phương, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp thành trường chất lượng cao quy mô lớn, cơ cấu đa ngành nghề, nâng mức cho vay với người lao động sau học nghề và bổ sung vốn vay vào quỹ giải quyết việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế. Huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo nghề lao động nông thôn và chỉ đạo các địa phương rà soát nhu cầu học nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp theo hướng gắn với đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của địa phương và quy hoạch xã nông thôn mới, phù hợp với yêu cầu sản xuất, đẩy mạnh hỗ trợ lao động nông thôn khi học nghề, tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác đào tạo nghề./.

Nguyễn Quyền