tin tức sự kiện

Phòng Giao dịch NHCSXH giải ngân nguồn vốn hỗ trợ vay vốn cho các hộ bị ảnh hưởng dịch, bệnh covid-19
Ngày đăng 11/09/2020 | 10:27  | View count: 353

Thực hiện Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung nguồn vốn ngân sách Thành phố năm 2020 ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh Covid -19.

Với phương châm “kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các  các hộ gia đình bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19”, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức đã chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các hội, đoàn thể trên địa bàn huyện nhận ủy thác tập trung tổ chức giải ngân, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng. Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH đã rà soát giải ngân vốn vay cho các đối tượng theo tinh thần chỉ đạo của NHCSXH cấp trên và Ban đại diện HĐQT NHCSXH  huyện. Tổng doanh số cho vay là 30 tỷ đồng với 486 lượt hộ được vay vốn. Ngoài ra, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã xử lý giãn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ cho các hộ vay do bị ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 và tạm dừng các phiên giao dịch tại 12 xã, thị trấn trong tháng 4/2020. Cùng với chương trình vay vốn hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid 19, hàng tháng, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách vẫn triển khai có hiệu quả 13 chương trình tín dụng, thực hiện giải ngân vốn vay  tại các điểm giao dịch của 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đến 08/9/2020, tổng dư nợ của  13 chương trình vay vốn do Ngân hàng CSXH quản lý là 466,5 tỷ đồng, với 12.521 hộ tham  gia vay vốn. Các hộ vay vốn đều phát huy hiệu quả nguồn vốn vay và thực hiện trả gốc và lãi theo qui định. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo đồng chí Trịnh thị Mai Dung – Phó giám đốc NHCSXH huyện Mỹ Đức cho biết: “Trong suốt thời gian diễn ra dịch bệnh, Phòng giao dịch NHCSXH đã điều hành linh hoạt nguồn vốn chính sách, kịp thời giải ngân nguồn vốn của 12 các chương trình tín dụng và giải ngân hộ gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho các hộ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và ngân hàng CSXH cấp trên”.

Thu An