tin tức sự kiện

Mỹ Đức đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
Ngày đăng 11/09/2020 | 10:22  | View count: 380

Ngày 10/9, huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành Chương trình trong năm 2020 của 3 xã Bột Xuyên, Lê Thanh và Vạn Kim.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Bạch Liên Hương, TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện; cùng dự có đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó bí thư thường trực huyện ủy; các đồng chí BTV huyện ủy, Thường trực UBND huyện; các đồng chí là thành viên trong BCĐ xây dựng NTM huyện và lãnh đạo các xã Bột Xuyên, Lê Thanh, Vạn Kim.

Theo báo cáo tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay toàn huyện có 14/21 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt và cơ bản đạt 18/19 tiêu chí, 3 xã đạt và cơ bản đạt 17/19 tiêu chí và 1 xã đạt và cơ bản đạt 16/19 tiêu chí. Tại 3 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020, đến nay xã Vạn Kim có 14 tiêu chí đạt (đã tăng 2 tiêu chí so thời điểm tháng 3/2020), có 5 tiêu chí cơ bản đạt là giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm. Đối với xã Bột Xuyên có 13 tiêu chí đạt, 5 tiêu chí cơ bản đạt và 1 tiêu chí chưa đạt là trường học. Tại xã Lê Thanh có 13 tiêu chí đạt, 5 tiêu chí cơ bản đạt bao gồm giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, cơ sở hạ tầng thương mại, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, có 1 tiêu chí chưa đạt là trường học.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban chỉ đạo của huyện, 3 xã Bột Xuyên, Lê Thanh và Vạn Kim đã trao đổi ý kiến, tập trung vào việc giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Một trong những khó khăn là vấn đề kinh phí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng cơ sở vật chất trường học, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng thương mại, công tác vệ sinh môi trường và việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi….

Đ/c Bạch Liên Hương, TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Bạch Liên Hương, TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đối với 3 xã phấn đấu về đích trong năm 2020. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo 3 xã cần rà soát lại những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện hoàn thành các tiêu chí. Cùng với nguồn đầu tư kinh phí của cấp trên, xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy nội lực của cán bộ, đặc biệt là sự ủng hộ, chung tay của người dân địa phương thì phong trào xây dựng nông thôn mới của xã mới thành công và mang tính bền vững, đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân. Đồng chí Bí thư Huyện ủy giao phòng Kinh tế và các cơ quan chức năng huyện có trách nhiệm đôn đốc, giúp đỡ xã để 3 xã Bột Xuyên, Lê Thanh, Vạn Kim thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2020.

Thúy Huyền - Hữu khánh