tin tức sự kiện

Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 17/08/2020 | 08:56  | View count: 436

Sáng ngày 14/8/2020, Ban Thường vụ huyện ủy Mỹ Đức tổ chức kỳ họp thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Bạch Liên Hương – TUV – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị,  Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Quy chế làm việc của UBKT huyện ủy; Dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cũng tại hội nghị này, Ban thường vụ huyện ủy đã thông qua Quyết định chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Qua hội nghị là cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm huy động hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của huyện theo từng năm cũng như các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, chương trình xây dựng nông thôn mới để đến năm 2023, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Đ/c Bạch Liên Hương -  TUV,  Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bạch Liên Hương - TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu vào các Dự thảo trình tại hội nghị. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đều là những người đứng đầu cấp ủy của các tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan cần chủ động và nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sâu sát cơ sở, nắm chắc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đã được Ban Chấp hành Đảng bộ xác định; các cơ quan, đơn vị bắt tay ngay vào việc xây dựng kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá đạt hiệu quả cao. Trước mắt, BCH Đảng hộ huyện cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo cả hệ thống chính trị tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của huyện trong năm 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, hướng tới kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mồng 2/9 (1945 – 2020).

Thu An – Nguyễn Cường