tin tức sự kiện

Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Mỹ Đức khóa XIX
Ngày đăng 22/07/2020 | 16:23  | View count: 632

Trong 2 ngày 22-23/7, HĐND huyện Mỹ Đức khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm.

Về dự kỳ họp có đồng chí Bạch Liên Hương, TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIX, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND 22 xã, thị trấn và 38 ông, bà là đại biểu HĐND huyện.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Đ/c Bạch Liên Hương, TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX khai mạc Kỳ họp

Đúng 7h30, kỳ họp thứ 12,HĐND huyện chính thức được tổ chức. Sau lễ chào cờ, đồng chí Bạch Liên Hương, TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX đã đọc lời khai mạc kỳ họp. 

Đ/c Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng  đầu năm 2020 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng  đầu năm 2020 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo đã nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, chăn nuôi, thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn huyện. Song dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, HĐND và bằng nhiều giải pháp tích cực nên ngay từ đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo tập trung, nghiêm túc chủ đề Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Vì vậy, mà tốc độ tăng trưởng  đạt 7,2% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh về tỷ trọng ngành dịch vụ thương mại chiếm 45%. Sản xuất ở lĩnh vực công nghiệp nhẹ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ phát triển 8,7%.  Mỹ Đức đã thực hiện tốt quy tắc, văn hóa ứng xử cả cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị hành chính nhà nước. Huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, tích cực triển khai chương trình xây dựng NTM. Thực hiện tốt chính sách xã hội giảm nghèo bền vững, chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội trước Đại dịch Covid-19. Sự nghiệp văn hóa- giáo dục y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Huyện đã tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị xã Đồng Tâm ngày một vững mạnh. Tình hình an ninh xã hội ổn định. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo về thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự toán thu chi 6 tháng cuối năm.Thông báo của ủy ban MTTQ huyện về tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND, UBND huyện. Tờ trình của UBND huyện đề nghị HĐND huyện quyết định giao cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp huyện quản lý. Mục đích là sớm giải ngân, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nhóm C va D do huyện quản lý, tập trung cải cách thủ tục hành chính công trên địa bàn.  Điểm nổi bật tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện là HĐND huyện đã giảm bớt các văn bản trình bày tại kỳ họp mà giành thời gian cho thảo luận, nghiên cứu, đề xuất giải  pháp lớn có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, du lịch trên địa bàn huyện.

Với tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp HĐND huyện lần thứ 12  đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hôi, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm, nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện và thành công tốt đẹp.

Nguyễn Hương - Hữu Khánh