tin tức sự kiện

Ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam
Ngày đăng 13/07/2020 | 15:22  | View count: 302

Sáng nay 11/7, Bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Đức phối hợp với Bưu điện huyện đã tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam – Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Với chủ đề “Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”, Lễ ra quân nhằm mục đích tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân; tăng cường tuyên truyền về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Với hình thức tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy tại các điểm trung tâm huyện và các xã, thị trấn, cán bộ viên chức Bảo hiểm xã hội huyện và bưu điện huyện đã trở thành một cán bộ “ dân vận khéo” bằng kiến thức, sự hiểu biết đã tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà Nước đến với người dân, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT từ đó tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Nguyễn Quyền – Nguyễn Cường