tin tức sự kiện

Hội LHPN huyện bồi dưỡng nghiệp vụ cho 272 cán bộ hội năm 2020
Ngày đăng 02/07/2020 | 16:15  | View count: 317

Ngày 2/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mỹ Đức đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 272 cán bộ hội, thuộc 23 cơ sở hội trong toàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Hội LHPN huyện.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được đồng chí Đào Tiến Dũng - Phó trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm 2 phần: Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; truyền đạt các chuyên đề giám sát - phản biện xã hội trong hệ thống hội phụ nữ và một số quan điểm chỉ đạo của Đảng về giám sát và phản biện xã hội; Phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, nhằm góp phần nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Hội và nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ đảm bảo bình đẳng giới và phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội.

Qua buổi học tập, các đại biểu, cán bộ hội viên có nhận thức đầy đủ hơn về tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh để tuyên truyền, phổ biến tới các hội viên cơ sở, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tự giác, tự rèn luyện, tự làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thúy Huyền