tin tức sự kiện

Xã An Tiến có tân Phó Chủ tịch UBND xã
Ngày đăng 26/06/2020 | 16:53  | View count: 858

Sáng Ngày 26/06, Hội đồng nhân dân xã An Tiến khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10.

Tại kỳ họp đã thảo luận, đánh giá kết quả tình hình KT - XH 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo ước đạt thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm, dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 10. Báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo của UBMTTQ xã về xây dựng chính quyền. thông báo nội dung, chương trình kỳ họp HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã, UBND xã An Tiến đã tập trung chỉ đạo, điều hành trong điều kiện tình hình kinh tế có nhiều biến động, giá cả thị trường không ổn định; đặc biệt dịch bệnh covid – 19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Kinh tế của xã tiếp tục duy trì ổn định, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 152 tỷ đồng, tăng 47,1% so với cùng kỳ, đạt 46,6% kế hoạch năm, tổng thu ngân sách xã đạt hơn 4.7 tỷ đồng; Văn hóa xã hội, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tiến bộ, QP - AN được giữ vững, TTATXH đảm bảo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tích cực chỉ đạo triển khai chương trình xây dựng NTM. Công tác cải cách hành chính hoạt động có hiệu quả, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, thường xuyên chú trọng, đổi mới hoạt động của HĐND, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. 
Kỳ họp thứ 10, HĐND xã An Tiến đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND xã An Tiến đối với đồng chí Trần Quốc Hoàn do chuyển vị trí công tác Phó Bí thư TT Đảng ủy xã, đồng thời kiện toàn, bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 100% các đại biểu bỏ phiếu tán thành bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Quý, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ xã giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã An Tiến, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề đời sống dân sinh và tiến hành biểu quyết, thông qua các nghị quyết quan trọng, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Nguyễn Quyền