tin tức sự kiện

Mỹ Đức tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội CCB năm 2020
Ngày đăng 26/06/2020 | 08:49  | View count: 302

Sáng 25/6, Hội CCB Huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội CCB năm 2020. Dự và trực tiếp giảng bài có các đồng chí Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Lãnh đạo hội CCB huyện.

Phát biểu khai mạc tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Cao Hoàng Dân - Chủ tịch Hội CCB huyện Mỹ Đức cho biết, trong 2 ngày 25 và 26/6 tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 180 đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch và chi hội trưởng Hội CCB các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Lớp bồi dưỡng lần này nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và những vấn đề cơ bản phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ, từng bước xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, đáp ứng kịp thời yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Đồng thời qua đây sẽ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy vai trò của CCB trong việc xây dựng và phát triển KT - XH của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt, nghiên cứu nội dung 4 chuyên đề gồm: “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới”; Quán triệt triển khai nghị quyết 05/NQ-CCB, ngày 9/1/2020 của Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VI; Một số nội dung chủ yếu trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại,tố cáo và xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VI; Tình hình thời sự trong nước, quốc tế, biển đông thời gian gần đây và một số nội dung về nghiệp vụ công tác hội.

Thúy Huyền- Nguyễn Cường