tin tức sự kiện

Mỹ Đức tổ chức thành công Đại hội cơ quan Dân - Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 15/06/2020 | 10:29  | View count: 520

Ngày 13/6, Đảng bộ cơ quan Dân Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Mỹ Đức đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bạch Liên Hương, TUV - Bí thư huyện ủy, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hậu, UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Đảng bộ cơ quan UBND huyện, Đại hội có sự tham dự của 69 đại biểu đến từ 12 Chi bộ trực thuộc.

Đảng bộ cơ quan Dân – Đảng huyện hiện có 70 đảng viên; sinh hoạt tại 12 chi bộ; trong đó 06 chi bộ các Ban xây dựng đảng và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện, 06 chi bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị huyện. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, 5 năm qua, Đảng bộ cơ quan Dân Đảng đã chỉ đạo các chi bộ cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, đề án cụ thể trên mỗi lĩnh vực được phân công; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ cơ quan Dân Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng tiếp tục được củng cố, Đảng ủy cơ quan, cấp ủy các chi bộ thường xuyên được kiện toàn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ ngày càng nâng cao, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, kịp thời xây dựng kế hoạch để chỉ đạo và thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), qua đó đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở được chú trọng. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và các chi bộ từng bước đổi mới theo hướng chủ động, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, sát với tình hình thực tiễn. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xung kích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Qua đó, vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng bộ ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Nhiệm kì 2020 – 2025, Đảng bộ cơ quan Dân Đảng huyện đặt ra mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ cơ quan. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, dân chủ xây Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết nhất trí cao, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Nguyễn Quyền – Nguyễn Cường