tin tức sự kiện

Đảng bộ xã Hợp Thanh khóa XXVII, nhiệm kì 2020 - 2025: Quyết tâm về đích xã nông thôn mới nâng cao
Ngày đăng 28/05/2020 | 08:07  | View count: 441

Xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng xã Hợp Thanh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”. Trong 2 ngày 26 - 27/5, Đảng bộ xã Hợp Thanh đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, diện mạo nông thôn mới trên quê hương Hợp Thanh đã có nhiều khởi sắc,  tươi sáng. Đảng bộ và nhân dân xã Hợp Thanh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, với tốc độ tăng trưởng trung bình 10,1%, tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 642,6 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người ước đạt 42,5 triệu đồng, vượt chỉ tiêu Đại hội 1,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm xuống còn 1,2%. Với việc xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là khâu đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, xã Hợp Thanh đã tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ để đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đến nay, giá trị sản xuất 1 ha canh tác đạt 155 triệu đồng/ năm. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, Hợp Thanh đã đầu tư, cải tạo và mở rộng chợ Vài, đáp ứng nhu cầu buôn bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân trong xã và các xã lân cận. hệ thống cửa hàng kinh doanh, dịch vụ mọc lên ngày một nhiều, với đa dạng các ngành nghề, thu hút và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Đến nay, dịch vụ thương mại chiếm 45% cơ cấu kinh tế của xã với giá trị năm 2019 đạt trên 289 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế giáo dục có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, kiên quyết giải quyết triệt để những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý, xử lí vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng theo đúng quy định. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Hợp Thanh quan tâm, chú trọng thực hiện trên cả 03 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, từng bước đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hợp Thanh đề ra định hướng cần thực hiện, Đại hội Đảng bộ xã Hợp Thanh đã thông qua dự thảo Nghị quyết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10,5%, giá trị trên 1 ha canh tác đạt từ 180 – 220 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt 58,3 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100%., tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế: 96%. Hàng năm kết nạp từ 10-15 đảng viên mới. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm: 81% trở lên. 15-20%. tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá những thành tích nổi bật của Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Hợp Thanh đạt được trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015 – 2020.  Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chủ tịch UBND huyện đề nghị đảng bộ xã Hợp Thanh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, quan tâm chỉ đạo ứng dụng khoa học kỹ thuật, tích tụ ruộng đất, tập trung đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa để tăng giá trị trên 1 ha canh tác, xây dựng và phát triển sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của xã, thực hiện chương trình OCOP, mỗi xã một sản phẩm, chú trọng phát triển dịch vụ thương mại, nuôi trồng thủy sản, phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, quan tâm công tác giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng – an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở,  kịp thời giải quyết triệt để đơn thư, khiếu nại tố cáo, đặc biệt tăng cường công tác quản lí đất đai và trật tự xây dựng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đ/c Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội và tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Hợp Thanh khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Hợp Thanh lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Duân và đồng chí Hoàng Văn Hai được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thanh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Cường – Nguyễn Quyền