tin tức sự kiện

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phùng Xá lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển”
Ngày đăng 06/05/2020 | 17:12  | View count: 454

Trong 2 ngày 5 và 6/5/2020, Đảng bộ xã Phùng Xá đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong BTV huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND; Các đồng chí trong BCĐ tổ công tác Đại hội các xã, thị trấn; Lãnh đạo ban xây dựng đảng của huyện; các đồng chí BCH Đảng bộ xã khóa XX, các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã Phùng Xá qua các thời kỳ, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và 136 đảng viên tiêu biểu trong Đảng bộ xã. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phùng Xá lần thứ XXI có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định quyết tâm “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết, khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng Phùng Xá Phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh”.

 

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phùng Xá  khóa XX, nhiệm kỳ 2015- 2020 và phương hướng nhiệm vụ khóa XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội khẳng định 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Mỹ Đức, Đảng bộ, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong xã đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện có kết quả những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX đã đề ra, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của xã năm sau cao hơn năm trước, xây dựng Đảng bộ, Chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Nhân dân trong xã ngày càng phấn khởi, thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối đổi mới của đất nước và Thủ đô Hà Nội.

Kinh tế hàng năm đều tăng trưởng khá, bình quân đạt 10 %/năm (so với mục tiêu 8%), cơ cấu kinh tế đã có chuyển dịch theo hướng tích cực: Tỷ trọng ngành nông nghiệp đã giảm dần, Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng. Thương mại, dịch vụ tăng trưởng mạnh. Bình quân thu nhập đầu người năm 2020 là 55 triệu đồng/người, tăng 26,5 triệu đồng so với năm 2015, vượt mục tiêu đại hội, tăng 19,9 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Cơ sở hạ tầng như đường giao thông liên thôn, liên xã, đường làng ngõ xóm, đường nội đồng được tăng cường đầu tư và cơ bản hoàn chỉnh, tạo điều kiện cho kinh tế xã hội phát triển. Các trường học đã được đầu tư xây, nâng cấp đáp ứng nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá từng bước có chiều sâu. Các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội hiệu quả. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã có những đổi mới về phương thức vận động quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, trong hoạt động xã hội. Công tác an ninh chính trị nông thôn được đảm bảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự địa phương. Công tác xây dựng Đảng bộ, các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng được giữ vững; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Trong 5 năm đã kết nạp được 40 đảng viên, hàng năm tổ chức phân loại đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo theo hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên. Kết quả phân loại hàng năm: đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 18,5%; hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ trên 81,1 %; có 28 % Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 72 % chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ 5 năm liền được BTV Huyện ủy công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.  

Đại hội đã đề ra các nhóm chỉ tiêu chủ yếu thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là: tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 đến 75 triệu đồng/người/năm; giá trị 1 ha canh tác 160-180 triệu đồng; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97% trở lên, giữ vững và tái công nhận danh hiệu làng văn hóa, cơ quan văn hóa, đơn vị văn hóa; xây dựng 3 nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II; cuối nhiệm kỳ không còn hộ nghèo; hàng năm kết nạp 2,5 đến 3% đảng viên mới; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm 80%; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…Tại Đại hội, các Đại biểu đã tập trung trí tuệ thảo luận, các ý kiến của đại biểu tham luận tại đại hội đã thể hiện rõ tinh thần xây dựng đảng, thẳng thắn và có tính đấu tranh, thể hiện trí tuệ tham gia xây dựng Nghị quyết Đại hội.

Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Bí thư  H uyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà cả hệ thống chính trị xã Phùng Xá đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã cần tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức xã trong thực hiện nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đề cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, duy trì tốt các mặt công tác; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tình thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phấn đấu xây dựng xã Phùng Xá trở thành xã NTM nâng cao.

Các Đảng viên thực hiện bỏ phiếu và tin tưởng, kỳ vọng vào BCH khóa mới

BCH Đảng bộ xã Phùng Xá khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và phát huy dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phùng Xá nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; Ban thường vụ Đảng ủy xã gồm 3 đồng chí; Đồng chí Nguyễn Văn Kiên tiếp tục được tín nhiệm giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã khóa XXI; bầu chức danh Phó bí thư Đảng ủy; Bầu Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã; Đại hội đã bầu 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đ/c Nguyễn Văn Kiên được tín nhiệm giữ chức danh Bí thư Đảng uỷ xã Phùng Xá  khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Kiên được tín nhiệm giữ chức danh Bí thư Đảng uỷ xã khẳng định: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phùng Xá lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phùng Xá lần thứ XXI là Đại hội tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, Đảng bộ và nhân dân xã Phùng Xá nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI đã đề ra, xây dựng quê hương Phùng Xá ngày càng giàu mạnh.

Thúy Huyền – Nguyễn Hiệu