tin tức sự kiện

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng 20/04/2020 | 10:28  | View count: 689

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19. UBND huyện Mỹ Đức thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh, các Công ty sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện đã hoạt động trở lại liên quan đến các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19.

Khi kiểm tra tại các điểm chốt chặn, Đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị: Sắp xếp, bố trí đầy đủ cán bộ làm nhiệm vụ và phân công thường trực tại các điểm chốt đảm bảo thời gian theo quy định; làm tốt công tác hậu cần, chuẩn bị đầy đủ công cụ, phương tiện, trang thiết bị y tế cần thiết. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo người dân chấp hành đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid 19; kiểm soát 100% người ngoại huyện và người dân di chuyển từ địa bàn xã này sang xã khác; yêu cầu mọi người đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại (khi cần thiết). Đồng thời cương quyết xử lý các trường hợp công dân và phương tiện giao thông không chấp hành hoặc vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid 19.

Đồng chí Đặng Văn Cảnh – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hòa – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy lưu ý các lực lượng làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định về tác phong ứng xử văn hóa với người dân; kiểm tra, kiểm soát trên tinh thần hiệu quả, nhanh, gọn, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện giao thông và người dân, không để xảy ra ùn tắc cục bộ và tập trung đông người.

Đoàn Kiểm tra số 02 kiểm tra tại Công ty sản xuất

Quá trình kiểm tra tại các Công ty sản xuất, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện cho thấy các Công ty, doanh nghiệp đã chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch. Công nhân lao động đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào công ty; 100% cán bộ, công nhân lao động đều chấp hành tốt quy định đeo khẩu trang khi làm việc và nơi công cộng.

Đánh giá cao nỗ lực của các công ty trong công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như việc ổn định sản xuất kinh doanh trong thời kỳ dịch bệnh, Đoàn kiểm tra đề nghị các Công ty không chủ quan lơ là tiếp tục các biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch; đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; tìm kiếm, mở rộng các thị trường xuất khẩu để phát triển sản xuất, đảm bảo doanh thu. Bên cạnh đó tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống người lao động trong doanh nghiệp.

Vũ Phong – Phòng Y tế Huyện.