tin tức sự kiện

Tuy Lai tăng cường kiểm tra, xử lý công trình xây dựng trái phép
Ngày đăng 10/04/2020 | 15:53  | View count: 599

Thực hiện Kế hoạch số 1272/KH-UBND ngày 29/8/2019 của UBND huyện Mỹ Đức về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn huyện Mỹ Đức và Công văn số 06/UBND-VP ngày 02/01/2020 của UBND huyện Mỹ Đức về việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Ngày 07/4/2020, UBND xã Tuy Lai phối hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị cùng với ban ngành đoàn thể ở địa phương kiểm tra các công trình vi phạm xây dựng và quản lý đất đai trên địa xã Tuy Lai, qua kiểm tra phát hiện các hộ: Bùi Thị Ngõ, Đinh Văn Lượng, Bùi Văn Sáu, Nguyễn Thị Lựu cùng hộ khẩu thường trú tại thôn Trê, xã Tuy Lai. Các hộ này đã có hành vi xây dựng tường bao quanh bằng gạch ba banh có chiều cao khoảng 1,2m trên đất nông nghiệp trồng mầu tại xứ đồng Đồi trê. UBND xã Tuy Lai đã lập biên bản yêu cầu các hộ dừng thi công và tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, các hộ này đã dừng thi công nhưng chưa thực hiện tháo dỡ. Đến ngày 9/4/2020 UBND xã Tuy Lai cùng Đội trật tự xây dựng đô thị, cùng với ban ngành đoàn thể ở địa phương đã kiểm tra, vận động, tuyên truyền yêu cầu các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ, nhận thức được hành vi sai trái của mình các hộ vi phạm đã tự nguyện xin tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu và hứa không tái vi phạm.

Trong thời gian qua, xã Tuy Lai đã thường xuyên kiểm tra, rà soát, các công trình xây dựng vi phạm để có biện pháp đưa vào quản lý và xử lý theo đúng quy định của Nhà nước; không để phát sinh mới vi phạm TTXD sau ngày 5/9/2019. Đồng thời tổ chức họp giao ban thường xuyên để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân, giúp lực lượng chức năng kịp thời, nhanh chóng phát hiện vi phạm, góp phần lập lại trật tự công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn.

Thúy Huyền