tin tức sự kiện

Đại Hưng chủ động phòng chống dịch Covid – 19
Ngày đăng 30/03/2020 | 16:08  | View count: 845

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 xã Đại Hưng đã thành lập 3 đoàn kiểm tra xuống cơ sở kiểm tra, rà soát các cá nhân ra thăm, khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3/2020 để vận động các hộ, các cá nhân thực hiện cách ly theo quy định; tăng cường các biện pháp thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 như: tuyên truyền vận động các hộ dân không nên tụ đập đông người, khuyến cáo người già và trẻ em  không nên đi ra ngoài và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Khi đi ra đường cần phải đeo khẩu trang 100%; khuyến cáo người dân thực hiện sát khuẩn và xúc họng thường xuyên; thực hiện treo 36 Pano, ap phích tại Trung tâm xã và nhà văn hóa của ba Thôn; vận động 100% các hộ kinh doanh không phải là xăng dầu, cửa hàng thuốc, cửa hàng thực phẩm thực hiện đóng cửa theo quy định; tuyên truyền vận động được 5 hộ gia đình hoãn đám cưới, đạt 100%; 2 hộ gia đình  không tổ chức ăn uống, tụ tập đông người tại đám giỗ, đám thay áo. Tiêu biểu nhất là hai hộ ông Nguyễn Văn Thanh - Đội 1B - Thôn Hà Xá và hộ ông Nguyễn Văn Đoàn -  đội 4 - thôn Trinh Tiết đã tự giác hoãn đám cưới con để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Một số hình ảnh triển khai công tác phòng dịch của xã Đại Hưng:

Thu An