tin tức sự kiện

Đoàn viên chi đoàn Cơ quan UBND huyện chung tay phòng chống dịch covid - 19
Ngày đăng 28/03/2020 | 17:00  | View count: 393

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, chung tay phòng chống dịch bệnh Covid – 19, sáng ngày 28/3, đoàn viên thanh niên chi đoàn Co quan UBND huyện đã ra quân vệ sinh môi trường.  Các đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia quét dọn, thu gom rác thải, phun thuốc khử khuẩn, rác vôi bột, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid -19 tại các khu vực cơ quan, đơn vị. Hoạt động của chi đoàn cơ quan UBND huyện đã lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình, tính chất nguy hiểm của dịch Covid-19 để có biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Đồng thời góp phần xây dựng nếp sống văn minh, tạo dựng ý thức tự giác trong bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ sức khỏe cộng đồng./.

Một số hình ảnh của đoàn viên chi đoàn cơ quan UBND huyện ra quân vệ sinh môi trường:

Nguyễn Quyền – Hữu Khánh