tin tức sự kiện

Mỹ Đức sẽ quyết liệt trong công tác quản lý trật tự xây dựng và quản lý đất đai
Ngày đăng 06/09/2019 | 10:16  | View count: 554

Chiều ngày 05/9, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị triển khai công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai năm 2019 trên địa địa bàn huyện. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện; các đồng chí bí thư, chủ tịch UBND, các đồng chí làm công tác quản lý trật tự xây dựng,quản lý đất đai cùng các đồng chí trưởng thôn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm 2019 cho đến nay, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Ban thường vụ, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tiễn, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đẩy mạnh, việc giao đất dịch vụ cho nhân dân đạt tỷ lệ cao, công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực đất đai được quan tâm, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất... Công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và môi trường ngày càng có hiệu lực, hiệu quả và đi vào nền nếp.

Tuy nhiên việc chấp hành các quyết định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và môi trường ở các địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra có vụ việc còn chậm.Trong 6 tháng đầu năm 2019 Đội quản lý trật tự xây dựng của huyện đã kiểm tra được 95 công trình xây dựng trên địa bàn, trong đó 60 công trình xây dựng không vi phạm và 35 công trình vi phạm, chủ yếu  vi phạm xây dựng lấn, chiếm đất nông nghiệp, đất công, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất hành lang an toàn giao thông đường bộ, đất bảo công trình thủy lợi – đê đều. Đến thời điểm hiện tại đã xử lý dứt điểm được 4 công trình vi phạm; gồm xã Lê Thanh 3 công trình, thị trấn Đại Nghĩa 1 công trình, còn lại 31 công trình chưa được xử lý tồn đọng 1 số đại bàn như xã ; Hợp Thanh, Đồng Tâm, thị trấn Đại Nghĩa, Lê Thanh, Phù Lưu Tế.  Đặc biệt một số công trình vi phạm mới và có tính chất nghiêm trọng như ở xã Bột Xuyên, xây nhà lấn chiếm hành lang thoát lũ sông Đáy của Hộ Nguyễn Thị Tươi; Trên địa bàn xã Xuy Xá còn có hộ xây dựng trái phép trên đất nghĩa trang nhân dân thôn Nghĩa.

Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Các đại biểu tham dự hội nghị đã được quán triệt nghiêm túc các văn bản, quy định  hướng dẫn trong lĩnh vực xử lý trật xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn huyện, qua đó về áp dụng nghiêm túc tại đại phương của mình.

Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo và giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân  quản lý và thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đai

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định của luật Đất đai, luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và thực hiện các quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật. Đồng chí chủ tịch UBND huyện cũng yêu cao các xã, thị trấn phân công trách nhiệm cụ thể của từng thanh viên để xây dựng chương trình , kế hoạch tuyên truyền, vận động, kế hoạch kiểm tra, xử lý cũng như việc tổ chức cưỡng chế kịp thời đối với các công trình mới phát sinh. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND huyện nếu để vi phạm trên địa bàn phát sinh, mà không được phát hiện, xử lý kịp thời hoặc để tồn tại đến mức khó khắc phục hậu quả./.

Văn Mạnh