Tin mới

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình TW, Thành phố, Huyện xét công nhận xã đạt NTM nâng cao, huyện đạt chuẩn NTM
Ngày đăng 18/11/2022 | 17:23  | View count: 196

Sáng ngày 18/11, UBND huyện đã tổ chức hội nghị hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình TW, TP, Huyện xét công nhận xã đạt NTM nâng cao, huyện đạt chuẩn NTM. Về dự và chỉ đạo công tác đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao của 3 xã có đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư TT huyện ủy, đồng chí Lê Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cùng dự có thủ trưởng các phòng ban, ngành liên quan, bí thư, chủ tịch của 3 xã xây dựng NTM nâng cao là Hồng Sơn, Hương Sơn và Phùng Xá.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của BTV huyện ủy, BCĐ chương trình xây dựng NTM cũng như các tư tưởng, nội dung chỉ đạo để huyện và 3 xã sớm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình Thành phố, TW công nhận đạt tiêu chuẩn NTM nâng cao của 3 xã và huyện NTM. Với tinh thần cầu thị, lãnh đạo phòng kinh tế đã hướng dẫn các biểu mẫu, hồ sơ, thủ tục để 3 xã xong trước ngày 25/11 để BCĐ xây dựng NTM của huyện trình Thành phố. Tiếp đó lãnh đạo 3 xã đã báo cáo kết quả chương trình xây dựng NTM nâng cao cũng như các vướng mắc để BCĐ của huyện cũng như các phòng ban tập trung giải quyết để đạt đủ bộ tiêu chí NTM nâng cao. Kết quả cho thấy, đến nay các xã đã cơ bản đạt các tiêu chí, còn một số tiêu chí là Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, nước sạch, tổ chức sản xuất. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh", hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hệ thống giao thông nông thôn, đường trục xã, liên xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được bê tông hóa, nhựa hoá 100% đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương. Các tuyến đường ngõ, xóm được các đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên tuyên truyền vệ sinh, xây dựng tuyến đường xanh, sạch đẹp, tiêu biểu như đoạn đường hoa của Hội CCB - Hội Phụ Nữ - Đoàn thanh niên…
Đối với xã Phùng Xá  đến nay đã đạt 15/19 tiêu chí và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 4 tiêu chí còn lại. Xã duy trì và phát triển mặt hàng truyền thống dâu tằm tơ và mô hình sản xuất tơ sen, có 9 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân loại. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%.
Công tác tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Hồng Sơn được chú trọng. MTTQ xã đã vận động nhân dân hiến gần 10 mét vuông đất để làm đường giao thông, một số gia đình đã tự phá cổng ngõ, tường rào, cây cối  để bàn giao cho đơn vị thi công xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn xã. Nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải về đúng nơi quy định, số hộ chăn nuôi đã đảm bảo các quy định về thú y, không xả phân thải ra môi trường. Người chết đi hoả táng chiếm 78,2%, tỷ lệ nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5%. Đối với xã Hương Sơn, phong trào xây dựng NTM nâng cao được thực hiện có hiệu quả với nội dung đa dạng, hình thức phong phú. Đến nay xã đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Cơ sở hạ tầng giao thông, đường làng ngõ xóm cơ bản được bê tông hoá. MTTQ xã đã huy động nguồn lực xã hội hoá mua các trang thiết bị phục vụ nhân dân rèn luyện sức khoẻ tại các điểm công cộng với 6 sân cầu lông, 3 sân bóng chuyền hơi trị giá 80 triệu đồng.Để tháo gỡ các khó khăn đối với 4 tiêu chí về xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đồng chí phó bí thư TT huyện ủy Đỗ Trung Hai đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan cần tập trung phân tích cùng với 3 xã giải quyết nhanh, gọn các hồ sơ, thủ tục để đoàn công tác của TP về thẩm định, kiểm tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đỗ Trung Hai yêu cầu lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và 3 xã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM và Phong trào xây dựng xã NTM nâng cao; qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận, ý thức trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; tiếp tục phát huy và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, phát động các phong trào thi đua, tạo khí thế mới thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, kịp thời biểu dương các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, vận động các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn xã tham gia đóng góp đầu tư cơ sở vật chất văn hoá, thể thao, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang văn minh. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp.  MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện cũng sẽ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các xã để triển khai sâu rộng các phong trào thi đua để huyện và 3 xã về đích NTM nâng cao và huyện đạt NTM trong năm 2022.

Nguyễn H ương