Tin mới

Mỹ Đức: Tập huấn luật bảo vệ bí mật Nhà nước
Ngày đăng 11/08/2022 | 15:00  | View count: 191

Sáng ngày 11/6/2022, Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị tập huấn Luật bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2022 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, Lực lượng công an, quân sự, bí thư, chủ tịch UBND 22 xã, thị trấn và cán bộ làm công tác cơ yếu, văn thư, lưu trữ của huyện. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Đặng Văn Cảnh, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Công an huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ, thiếu tá Nguyễn Quang Huy học viện an ninh nhân dân truyền đạt chuyên đề: Những vấn đề cơ bản của luật bảo vệ bí mật nhà nước và chuyên đề: Bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng. Đặc biệt các giảng viên còn đi sâu phân tích và giới thiệu một số nội dung cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Hướng dẫn  thực hiện các nội quy bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, giải quyết một số tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống. Các quy định của pháp luật trong xử lý vi phạm liên quan đến bí mật Nhà nước.Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo và cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước ở các cơ quan, đơn vị địa phương về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước; đồng thời trang bị một số kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước ở cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện Mỹ Đức.

Nguyễn Hương - Hữu Khánh