Tin mới

Huyện ủy Mỹ Đức: Lấy ý kiến vào dự thảo đề án của Thành ủy về công tác đảng viên
Ngày đăng 09/08/2022 | 17:31  | View count: 202

Chiều ngày 8/8, huyện ủy Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo đề án của Thành ủy Hà Nội về công tác đảng viên. Tham dự có lãnh đạo BTC huyện ủy, Văn phòng huyện ủy, các đồng chí Bí thư đảng ủy xã, thị trấn, khối doanh nghiệp, trường học, LLVT và công an huyện. Đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Sự, ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã truyền đạt, phân tích 2 đề án của Thành ủy là: Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ Thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Đề án rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa ra những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng ở Thành phố Hà Nội và quy định một số vấn đề quản lý đảng viên. Đồng chí Trưởng ban tổ chức huyện ủy cũng đã làm sáng tỏ các căn cứ xây dựng đề án, nội dung đề án để các đồng chí Bí thư, phó bí thư đảng ủy, chi bộ trong huyện tập trung thảo luận, bổ sung, đóng góp ý kiến đề đề án sát với tình hình thực tế tại cơ sở. Dự thảo 2  Đề án của Thành ủy  nhằm tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm tổ chức cơ sở đảng thật sự vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phức tạp ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; kiện toàn, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị cơ sở đồng bộ, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; xây dựng đội ngũ đảng viên có số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi đảng các đảng viên có biểu hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức lối sống.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đỗ Trung Hai đã trực tiếp gợi mở các vấn đề cốt lõi trong đề án để hội nghị tham gia đóng góp, bổ sung ý kiến. Với tinh thần dân chủ, các đồng chí bí thư đảng ủy xã, phó bí thư chi bộ trực thuộc đều nhất trí cao với kết cấu của đề án và bổ sung thêm các câu, từ trong Đề án phù hợp với công tác quản lý, phát triển đảng viên tại cơ sở. Sau hội nghị, ban tổ chức huyện ủy tổng hợp các ý kiến để giử về BTC Thành ủy Hà Nội.

Nguyễn Hương - Hữu Khánh