Tin mới

Thả cá giống phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản
Ngày đăng 23/06/2022 | 17:47  | View count: 122

Thực hiện Quyết định số 1756/QĐ-SNN ngày 29/12/2021 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, sáng ngày 23/6, Chi cục thủy sản Hà Nội phối hợp với chính quyền xã Đốc Tín và xã Hương Sơn tổ chức thả cá giống khu vực sông Đáy trên địa bàn xã Đốc Tín và khu vực Suối Yến (Chùa Hương).

Các đối tượng thủy sản được thả gồm 2100 con cá giống các loại trắm, chép, ngạnh, lăng, kích cỡ từ 8 - 15cm/con.​

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản, tạo cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học ở các sông, hồ, suối. Đồng thời nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, giá trị các nguồn tài nguyên thủy sản và đa dạng sinh học, huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Người dân rất vui mừng khi được tham gia thực hiện hoạt động ý nghĩa này; qua đó cũng góp phần làm sạch môi trường, hình thành hệ sinh thái tự nhiên phong phú, từng bước mang lại lợi ích bền vững cho người dân địa phương./.

Nguyễn Quyền