Tin mới

Xã Hương Sơn: Khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương trong xây dựng nông thôn mới
Ngày đăng 15/12/2015 | 14:25  | View count: 2298

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Hương Sơn- huyện Mỹ Đức luôn đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Nhân dân trong xã tích cực tham gia hưởng ứng đóng góp tiền của, ngày công, tạo động lực để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn( 2011 – 2015).

Xã Hương Sơn là địa phương có tiềm năng về du lịch, có danh lam thắng cảnh nổi tiếng là Chùa Hương, gần 70% nhân dân sống chủ yếu vào du lịch, dịch vụ và là xã phát triển khá trong huyện Mỹ Đức. Năm 2012, khi triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Hương Sơn mới chỉ có 8 tiêu chí đạt, gồm bưu điện, chợ nông thôn, nhà ở dân cư, giáo dục, y tế, môi trường và hệ thống chính trị. Các tiêu chí còn lại ở mức độ cơ bản đạt và gần đạt là những tiêu chí khó vì nguồn lực lớn. Đặc biệt, quy hoạch hạ tầng kinh tế- xã hội chưa được đồng bộ, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, thủy lợi trường học, nhà văn hóa đã được đầu tư xây dựng nhưng đã xuống cấp trầm trọng, chưa đáp ứng được yêu cầu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 là trên 9 triệu đồng/người/ năm.Toàn xã có 203 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ: 3,79%.

Đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

Để thực hiện thành công chương trình này, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hương Sơn đã sớm chỉ đạo tập trung triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, xóm. Xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể bám sát kế hoạch, định hướng xây dựng NTM, để đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng các mô hình phát triển kinh tế- xã hội, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; Đặc biệt xã đã thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa 80% giống lúa lai, lúa chất lượng cao vào sản xuất thâm canh, năng suất lúa đạt 70 tạ/ha/vụ. Với gần 65% là diện tự nhiên trong khu quản lý rừng đặc dụng Hương Sơn, xã đã phát động nhân dân trồng rừng, trồng cây đặc sản. Xã có khu di tích danh lam thắng cảnh nổi tiếng Chùa Hương (Nam thiên đệ nhất động) hàng năm đón 1,5 triệu khách về trẩy hội, ngành du lịch, dịch vụ phát triển, tổng thu nhập từ dịch vụ và du lịch của xã đạt trên 420 tỷ đồng/năm, chiếm 79,7 % cơ cấu kinh tế của toàn xã. Đây cũng chính là một tiềm năng, lợi thế để Hương Sơn khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Hương sơn trọng điểm phát triển kinh tế là du lịch.

Với phương châm "Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra" đã thể hiện rõ nét nhất đối với chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Hương Sơn. Ý thức cộng đồng, nhận thức của người dân và các tổ chức đoàn thể đối với việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đã thể hiện rõ qua từng chương trình cụ thể. Mặt trận tổ quốc ở xã đã phát huy được vai trò trong việc đoàn kết, nhất chí giữa chỉ đạo của Đảng với nhân dân thông qua việc vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đoàn kết văn hóa ở khu dân cư, đồng thời tổ chức phát động phong trào toàn dân đoàn kết chung sức, đóng góp công, sức, góp tiền, xây dựng nông thôn mới.

Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Trong 5 năm qua, toàn xã đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới tổng với kinh phí đã thực hiện: 388.481,20 triệu đồng, trong đó vốn do nhân dân và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã là gần 105 tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn của xã như đường giao thông nông thôn, đình, đền, chùa và một số công trình phúc lợi công cộng khác của xã. Đến nay, xã Hương Sơn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí đạt 100% kế hoạch, được 95,2 điểm, đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn I.

Xã Hương Sơn đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM

Thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp Hương Sơn đổi thay từng ngày. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc: Hệ thống điện, đường, trường, trạm và các công trình phúc lợi công cộng được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp; 95% đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được bê tông hóa, nhựa hóa, hệ thống đường làng ngõ xóm được bê tông hóa từ nguồn vốn do người dân đóng góp 100%, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1 %, lĩnh vực văn hóa – xã hội, y tế, giáo dục được xã đặc biệt quan tâm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân địa phương. Đây còn là địa phương vừa bảo tồn và phát huy được nét đẹp văn hóa vật thể, phi vật thể, vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kinh tế phát triển, đời sống của người dân ngày một nâng cao./

Văn Mạnh, Đài truyền thanh