Tin mới

Huyện đoàn Mỹ Đức đẩy mạnh công tác tuyên truyền Phòng chống dịch bệnh COVID -19
Ngày đăng 27/07/2021 | 16:44  | View count: 228

Trước những diến biến mới về tình hình dịch bệnh COVID -19, thực hiện Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 24/7/2021 của UBND Huyện Mỹ Đức về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Huyện Mỹ Đức để phòng chống dịch COVID - 19, Ban thường vụ Huyện đoàn Mỹ Đức tiếp tục triển khai 22 đội hình thanh niên xung kích 3 - 5 - 2 ( 3 ca /ngày; tuyên truyền 5k và các văn bản chỉ đạo, các nội dung phòng chống dịch bệnh COVID -19; 2 thành viên /1 đội tuyên truyền) tại 22 xã, thị trấn. Và tuyển chọn, sẵn sàng các lực lượng thanh niên tình nguyện tại các địa phương cùng với các lực lượng tại địa phương tham gia các điểm trực chốt Phòng chống dịch trên địa bàn Huyện trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Đồng thời, Huyện đoàn đã tổ chức cấp phát hơn 100.000 tờ rơi tuyên truyền và 450 poster tuyên truyền trực quan về công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19 với mục đích đa dạng các hình thức tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn.

Bên cạnh các nội dung tuyên truyền trên không gian mạng qua facebook, Fanpage, zalo... tuyên truyền lưu động; Công tác tuyên truyền trực quan pano, poster... cũng được Đoàn thanh niên các cấp đặc biệt quan tâm thực hiện triệt để nâng cao sâu rộng hiệu quả trong tuyên truyền.

Huyện Đoàn Mỹ Đức