Tin mới

Hội đồng PBGDPL huyện tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày đăng 26/04/2021 | 15:40  | View count: 186

Trong ngày 26/4, Hội đồng PHPBGDPL huyện đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân tại 2 cụm; buổi sáng tại xã Mỹ Thành gồm các xã Mỹ Thành, Hồng Sơn, An Mỹ, Bột Xuyên, Thượng Lâm, Xuy Xá; buổi chiều tại hội trường UBND huyện gồm các xã Hương Sơn, Đốc Tín, Vạn Kim, Hợp Thanh, Phù Lưu Tế và Thị trấn Đại Nghĩa với tổng số trên 800 đại biểu tham dự.

Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện; các đồng chí lãnh đạo và các thành viên trong ban bầu 12  xã, thị trấn. Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, để mỗi cử tri khi cầm lá phiếu trên tay nhận thấy rõ trách nhiệm của mình với Tổ quốc, để bầu ra được những đại biểu thực sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện nhân dân thì công tác chuẩn bị trước bầu cử là vô cùng quan trọng. Ngay từ đầu năm 2021, Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trong đó có công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Tại Hội nghị, báo cáo viên pháp luật là Luật sư Nguyễn Quốc Tuấn -thuộc Đoàn luật sư TP.Hà Nội phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND như: mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, văn bản của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia; Nguyên tắc bầu cử; Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; Tiêu chuẩn của người ứng cử; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử; Nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; Nguyên tắc lập danh sách cử tri; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử; Nguyên tắc vận động bầu cử; Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử; Nguyên tắc bỏ phiếu; Việc kiểm phiếu; Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử; Các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong bầu cử… đến toàn thể đại biểu.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công bầu cử của Hội đồng PBGDPL đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Thông qua Hội nghị tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thúy Huyền