Tin mới

Thị trấn Đại Nghĩa đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2021
Ngày đăng 22/01/2021 | 17:37  | View count: 845

Sáng ngày 22/01/2021, thị trấn Đại Nghĩa đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2021. Đây là hội nghị được UBND huyện và Liên đoàn lao động huyện chỉ đạo chọn tổ chức điểm để các công đoàn cơ sở học tập, rút kinh nghiệm và triển khai tổ chức thực hiện xong trong quý I năm 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – TUV, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí UV BTV huyện ủy, TT HĐND – UBND huyện, lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện, chủ tịch UBND, Chủ tịch công đoàn 21 xã trong huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVC năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020; phát động phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ năm 2021.

Công đoàn thị trấn Đại Nghĩa có 32 đoàn viên công đoàn và người lao động. Đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ và giữ vai trò quan trọng việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh  Năm 2020, công đoàn thị trấn Đại Nghĩa đã luôn quan tâm, thực hiện đúng chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công chức và người lao động. Đội ngũ cán bộ công chức của thị trấn đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo và quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là ý thức, thái độ phục vụ nhân dân đã được nâng cao, hiệu quả công việc có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra.

Trong năm 2020, tổng giá trị sản xuất  đạt 454,57 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người 49 triệu đồng/người/năm, thị trấn không còn hộ nghèo. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng được tăng cường, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân được đảm bảo. Các lĩnh vực y tế, văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được củng cố, tăng cường; công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ không ngừng được nâng cao, Đảng bộ nhiều năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, bộ máy chính quyền được kiện toàn, ngày càng hoạt động có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới. Đặc biệt Đảng bộ đã chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Nguyễn Ngọc Việt, TUV, Bí thư H uyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích và sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công chức trong thị trấn đạt được trong năm 2020. Đồng chí Bí thư huyện ủy nhấn mạnh những kết quả đạt được quan trọng của huyện Mỹ Đức năm 2020 với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, Huyện ủy Mỹ Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; kinh tế của huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt những kết quả nổi bật. Các cấp, các ngành của huyện nhanh chóng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả đó có sự nỗ lực cố gắng của CBCCVCNLĐ trong toàn huyện, trong đó có sự đóng góp CBCCVC NLĐ thị trấn Đại Nghĩa.

Đ/c Nguyễn Văn Hải,  UV BTV Huyện ủy , Bí thư Đảng ủy Thị trấn phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải, UV BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn kêu gọi đội ngũ cán bộ công chức Thị trấn cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, gương mẫu tự giác thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần, trách nhiệm, hết lòng vì công việc và sự phát triển đi lên của thị trấn Đại Nghĩa. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn thị trấn, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2021.

Tại hội nghị, người đứng đầu chính quyền thị trấn và Ban chấp hành công đoàn thị trấn đã ký kết giao ước thi đua để tổ chức tập hợp, vận động, đoàn kết CBCCVCNLĐ thực hiện mục tiêu “ xây dựng đội ngũ CBCCVCNLĐ thị trấn phát triển toàn diện, tích cực, chủ động trong các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực và xây dựng chính quyền và tổ chức công đoàn vững mạnh”, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2021.

Nguyễn Quyền – Nguyễn Cường