Tin mới

Người cao tuổi huyện Mỹ Đức đẩy mạnh phong trào thi đua “tuổi cao - gương sáng”
Ngày đăng 18/01/2021 | 10:12  | View count: 533

Sáng ngày 17/01/2021, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NTC) huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội người cao tuổi năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2021. Về dự và phát biểu chỉ đạo, động viên Hội người cao tuổi huyện có lãnh đạo Ban Đại diện Hội NCT Thành phố, đồng chí Đặng Văn Cảnh - UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm VHTT và TT huyện, Hội NCT huyện, Chủ tịch, PCT và cán bộ, hội viên NCT tiêu biểu ở 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Báo cáo tổng kết công tác hội năm 2020 do ông Nguyễn Danh Thiệu – Trưởng Ban Đại diện Hội NCT huyện khẳng định: “Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và diễn biến bất thường của thời tiết đã tác động đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của các tầng lớp nhân dân. Song, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, cả nước đã vượt lên những khó khăn thách thức, duy trì và phát triển kinh tế, phòng chống dịch bệnh, vượt qua bão lũ, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội. Hội NCT huyện Mỹ Đức luôn được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân đối với sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác, đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua sôi nổi, vượt qua những khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2020.

Ông Nguyễn Danh Thiệu – Trưởng Ban Đại diện Hội NCT huyện trình bày báo cáo tại hội nghị

Các cấp hội đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên NCT về Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2012 – 2020; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quán triệt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng của địa phương năm 2020; “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; và “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2020.

Công tác tổ chức Hội được kịp thời kiện toàn đủ về số lượng, duy trì chế độ sinh hoạt các cấp Hội NCT đúng điều lệ, nội dung sinh hoạt sát thực với nhiệm vụ từng thời kỳ của địa phương phát huy được vai trò NCT tham gia xây dựng quê hương. Năm 2020, đã kết nạp được 1.084 hội viên mới. Tổng số đến nay, toàn huyện có 29.202 hội viên, tỷ lệ NCT từ 60 tuổi trở lên vào Hội đạt 93,6% đang sinh hoạt tại 22 Hội cơ sở, 125 chi hội và 196 tổ hội. Các cấp Hội đã phát huy vai trò nòng cốt chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với các ngành chức năng, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ,  chính sách đối với người cao tuổi theo quy định của pháp luật.

Các cấp hội đã tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của NCT được duy trì và phát triển mạnh mẽ với nhiều loại hình Câu lạc bộ. Hiện có 185 lạc bộ văn hóa-văn nghệ-thể dục thể thao của NCT với 5.014 NCT tham gia. Tổ chức Hội thao, Hội diễn chào mừng các ngày kỷ niệm, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020. Trong đó, Câu lạc bộ NCT xã Hương Sơn đi hội thao cấp thành phố đạt giải ba.

Trong cuộc chiến chống COVID-19 đã có nhiều Hội NCT và NCT ủng hộ vật chất, tiền của cho công tác phòng chống dịch ở địa phương với tổng số tiền gần 800 triệu đồng. 100% Hội cơ sở và chi hội có quỹ Hội, 100% hội viên tham gia đóng góp quỹ Hội (Hội phí) bình quân 260.000đ/hội viên. Đến tháng 10/2020, Chân quỹ hiện có trên 7 tỷ 500 triệu đồng. Từ quyết tâm của các tổ chức Hội và hội viên NCT trong Ký kết giao ước thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” ở từng vị trí và cương vị công tác NCT đã phát huy tốt vai trò của mình thể hiện bằng hành động, lời nói, việc làm chung tay góp sức xây dựng quê hương Mỹ Đức anh hùng giầu đẹp.

Với vai trò và uy tín của NCT, được sự tín nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, hiện có 1.482 NCT tham gia công tác chính trị và công tác xã hội ở cơ sở, 5.484 NCT đang tham gia làm kinh tế trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề, hoặc truyền lại kiến thức, kinh nghiệm cho con cháu để phát triển kinh tế góp phần làm giàu cho xã hội và gia đình, trong đó có 138 NCT hiện đang làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, 95 NCT được vinh danh làm kinh tế giỏi.

Người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng thể chế văn hóa ở cơ sở, xây dựng khu dân cư văn hóa, gương mẫu thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội văn minh tiết kiệm. Tham gia xây dựng trùng tu các di tích lịch sử văn hóa, tuyên truyền vận động nhân dân và NCT thực hiện các quy tắc ứng xử nơi công cộng, quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài. Tỷ lệ gia đình NCT đạt gia đình văn hóa trên 95%. 100% Hội Người cao tuổi xã, thị trấn đăng ký phong trào thi đua “ tuổi cao – gương sáng”, trong đó có 95% hội viên NCT đạt danh hiệu “Tuổi cao-Gương sáng” năm 2020.

Trong 5 năm qua, các cấp hội NCT huyện được Trung ương Hội và thành phố tặng cờ thi đua, 26 Bằng khen, UBND huyện tặng 91 Giấy khen. Giai đoạn 2015-2020 Trung ương, thành phố tặng 10 Bằng khen. Uỷ ban nhân dân huyện tặng 11 Giấy khen, Ban đại diện Hội NCT huyện tặng 61 Giấy khen., các xã, thị trấn tặng 240 Giấy khen cho cán bộ hội có thành tích tiêu biểu.

Đồng chí Đặng Văn Cảnh – UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Cảnh đã điểm lại những kết quả nổi bật về tình hình phát triển KT – XH, AN – QP của huyện năm 2020 trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen và khẳng định trong đó vai trò quan trọng của người cao tuổi. Đồng chí đề nghị các cấp hội NCT phát huy tinh thần “ tuổi cao – gương sáng”  tiếp tục tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội, quan tâm chăm lo đời sống cho hội viên, đảm bảo thực hiện chế độ, chính sách cho NCT, giúp đỡ NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, ổn định an ninh- quốc phòng ở cơ sở.

Nguyễn Quyền