Tin mới

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỹ Đức thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng
Ngày đăng 13/01/2021 | 16:13  | View count: 269

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Mỹ Đức đã phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã Hội huyện đã phối hợp 4 tổ chức Hội, đoàn thể Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và ngân hàng cấp trên.  Các đơn vị nhận ủy thác cho vay đều đã nhận thức rõ được trách nhiệm của mình, phân công trách nhiệm cụ thể trong Ban Thường vụ hội, cán bộ theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ ủy thác; Chủ động phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình cho vay, quản lý đôn đốc thu hồi nợ gốc, nợ lãi, đặc biệt, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn tồn đọng, lãi tồn lâu ngày.

Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức cũng đã triển khai có hiệu quả các hoạt động tín dụng tại điểm giao dịch NHCSXH tại 22 xã, thị trấn và đều thực hiện công khai đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, công khai dư nợ của hộ vay, có đầy đủ nội quy giao dịch, biển hiệu điểm giao dịch, hòm thư góp ý theo định kỳ vào một ngày cố định tại các xã, thị trấn.  Hoạt động của tổ giao dịch xã, thị trấn ngày càng ổn định và đi vào nề nếp, hiệu quả, được nhân dân, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội đánh giá cao. Kết quả hoạt động đến hết ngày 31/12/2020, tổng nguồn vốn của đơn vị trên 462,9  tỷ đồng, trong đó, vốn huy động tiền gửi tiết kiệm là 63,9 tỷ đồng, nguồn vốn Ngân sách thành phố 180, 6 tỷ đồng, ngân sách huyện 2,3 tỷ đồng  còn lại là nguồn vốn Trung ương là 280 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2020, tổng dư nợ tại 4 tổ chức hội, đoàn thể  459.878 triệu đồng, chiếm 99,7% tổng dư nợ.

Riêng trong năm 2020, Do tình hình dịch bệnh covid 19 đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế của Việt Nam và gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân nên nhu cầu vay vốn của năm nay tăng hơn so với mọi năm. Cụ thể, trong năm, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội đã thực hiện triển khai 13 chương trình tín dụng với tổng dư nợ 461,2 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch năm 2020, tăng 73.644 triệu đồng so với năm 2019, tỷ lệ tăng trưởng đạt 19%.  Nhờ có nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện, nhiều hộ nghèo, cận nghèo có vốn để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, nhiều học sinh sinh viên có điều kiện tham gia học tập đạt kết quả tốt.

Song song với công tác cho vay, Công tác huy động tiền gửi trong dân cư cũng được chú trọng và là một trong những nhiệm vụ được đánh giá rất cao trong năm 2020 và được nhiều người dân hưởng ứng. Toàn huyện có 350/350 Tổ TK&VV thực hiện huy động tiền gủi tiết kiệm đạt 100%  với số vốn huy động là 14.626 triệu đồng, tăng  2.512 triệu đồng so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch năm. Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm đã đi vào nề nếp, tạo ý thức tiết kiệm cho khách hàng vay vốn, góp phần tạo nguồn vốn để cho vay theo đúng các chương trình tín dụng.

Có thể nói, Hoạt động tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội huyện ngày càng đổi mới, đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả các nguồn vốn chính sách, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Thu An