Tin mới

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức khóa XXIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng
Ngày đăng 12/12/2020 | 17:31  | View count: 506

Sáng ngày 10/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 4 để đánh giá, thảo luận và quyết định nhiều nội dung và chương trình quan trọng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – TUV – Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đỗ Trung Hai – Phó Bí thư TT Huyện ủy, đồng chí Đặng Văn Triều – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy (Phụ trách huyện) và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung xem xét, đánh giá, thảo luận dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, dự thảo báo cáo đánh giá kết quả phát triển KT – XH, AN - QP năm 2020, đóng góp, bổ sung, phân tích một số tồn tại, hạn chế và phương hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Đặng Văn Triều, PBT - Chủ tịch UBND huyện đã phân tích và làm rõ những ý kiến của các đại biểu nêu ra tại hội nghị, với nhiều vấn đề căn cơ, cấp thiết trong việc phát triển KT – XH của huyện, đặc biệt tình trạng người dân bỏ ruộng, gây lãng phí nguồn tài nguyên, vấn đề tích tụ ruộng đất, chuyển đổi sản xuất, xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chất lượng cao, quy hoạch xây dựng, cứng hóa giao thông, thủy lợi nội đồng, vệ sinh môi trường, nhất là vấn đề thu gom, vận chuyển và xử lí rác thải, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học của giáo viên và học sinh, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự ATXH, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 đã chỉ rõ: năm 2020 bám sát vào sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Tp, sự giúp đỡ, phối hợp của các sở, ngành và các quận, huyện của Thủ đô, trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước và thủ đô Hà Nội có nhiều biến động, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19 đã tác động ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã đồng sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, trong đó Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm lớn trong việc thực hiện sâu rộng và hiệu quả chủ đề năm 2020 “phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp” đặc biệt chỉ đạo kịp thời các cấp ủy trực thuộc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị đã tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở đảm bảo tiến độ và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. tập trung lãnh đạo thực hiện hiểu quả “ nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Huy động sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19.

Nhờ sự chủ động, kịp thời, quyết liệt trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự chỉ đạo, điều hành của UBND đã tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị từ Huyện tới cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân trong huyện. Vì vậy, Huyện vẫn đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra, trong đó đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020. Kinh tế trên địa bàn huyện từng bước phục hồi, hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, thu ngân sách cơ bản được đảm bảo. Tổng giá trị sản xuất theo giá (2010): đạt 10.019,3 tỷ đồng, đạt 99,0% kế hoạch, tăng 9,1% so cùng kỳ. thu ngân sách nhà n­ước ước thực hiện 235 tỷ 016 triệu đồng, đạt 95% dự toán Thành phố giao, đạt 77% dự toán HĐND huyện giao. Cơ sở hạ tầng của huyện từng bước được đầu tư, nâng cấp, sự nghiệp văn hoá - giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân từng bước được nâng lên, tình hình ANCT được đảm bảo, trật tự ATXH được giữ vững.

Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào 6 dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm chương trình nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị huyện Mỹ Đức giai đoạn 2021 – 2025 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chương trình phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2020 – 2025; chương trình xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó nhấn mạn mục tiêu đến năm 2022, huyện Mỹ Đức sẽ đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2025 có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; chương trình đẩy mạnh phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng các cơ sở văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, môi trường xã hội lành mạnh, tiến bộ; Chương trình đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp là nền tảng, du lịch, dịch vụ là mũi nhọn với mục tiêu xây dựng nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa có quy mô lớn, năng suất, chất lượng, hiệu quả có khả năng cạnh tranh cao, phấn đấu mỗi năm đón khoảng 2 triệu khách du lịch, và đến năm 2030 trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch trọng điểm của Thủ đô, cơ cấu kinh tế ngành du lịch, dịch vụ chiếm 45,4% cơ cấu kinh tế, tăng trưởng bình quân 10 – 15%/ năm. Và chương trình đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự ATXH, xây dựng huyện Mỹ Đức thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – TUV - Bí thư Huyện ủy đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng của các đồng chỉ ủy viên BCH Đảng bộ và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự góp ý để bổ sung, hoàn thiện các bản báo cáo và các chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm để các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện tập trung triển khai thực hiện, trong đó có việc hoành thành việc đánh giá, kiểm điểm, phân loại các tổ chức cơ sơ Đảng năm 2020, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, làm tốt công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và tổ chức kỳ họp HĐND huyện, tổng kết công tác thi đua khen thưởng, tiến hành rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2020, đặc biệt tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã sẽ về đích xây dựng nông thôn mới. tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid – 19, đảm bảo ANTT, ATGT, tích cực chuẩn bị các điều kiện cho Nhân dân đón Tết nguyên đán vui tươi, phấn khởi, quan tâm đến các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách. Hoàn thành các bước tuyển quân và các điều kiện để tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2021 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Tin/Nguyễn Quyền - Ảnh/ Nguyễn Cường