Tin mới

MTTQ xã Phúc Lâm: Phát huy tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân
Ngày đăng 01/12/2020 | 09:31  | View count: 497

Trong năm vừa qua công tác Mặt trận xã Phúc Lâm với sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Chủ động tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo” và “ Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tập chung đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội với các hoạt động thiết thực như trợ giúp người nghèo, xây nhà tình nghĩa, xóa nhà dột nát, hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chăm lo tết cho người nghèo, hộ chính sách, từ đó tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

UBMTTQ xã xây dựng quy chế phối hợp và kế hoạch tổ chức hội nghị “Đại biểu nhân dân” từ thôn đến xã, phổ biến sâu rộng đến nhân dân việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Việc xây dựng giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa” của các làng được duy trì, công tác xây dựng gia đình văn hóa ngay từ Quý I các cơ sở đã đăng ký được 2120 hộ/ 2.233 hộ trên toàn xã đạt 94,9%. Tháng 10 bình xét được 2.015 hộ so số hộ toàn xã đạt 90,2%, tỷ lệ điện táng đạt 82,2%. Các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan được đẩy lùi xóa bỏ.

Các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước với nhiều mô hình mới thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Kết quả các cuộc vận động đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Qua các cuộc vận động  Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam”, Quỹ “Ngày vì người nghèo” Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Bảo trợ trẻ em” vận động được 101.800.000 đồng, ngoài ra còn phối hợp với UBND xã vận động quỹ khuyến học,  Đặc biệt là trong thời gian chống dịch Covid -19 và ủng hộ Đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai. UBMTTQ xã đã tiếp nhận được 254.853.000 đồng và một số vật chất, trang thiết bị như: mì tôm, gạo, mì chính, quần áo ủng hộ Đồng bào Miền Trung. Khẩu trang, nước rửa tay, xịt khuẩn...vv phòng dịch Covid-19  từ các công ty, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân cùng toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã. 

Ngay từ đầu năm UBMTTQ đã phối hợp với các đoàn thể, các nhà trường, chùa Hưng Phúc trao 156 xuất quà cho hộ nghèo, học sinh nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 với tổng số tiền là:41.200.000đ. Được sự quan tâm của Thành phố, của Huyện, của UBMTTQ Việt Nam huyện, của trung tâm y tế huyện trong dịp Xuân Canh Tý đã tặng cho 27 hộ nghèo, 5 hộ công giáo có hoàn cảnh khó khăn, 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 7 gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền là: 26.900.000đ. Trong thời gian phòng chống dịch Covid - 19, với số tiền tiếp nhận được, UB MTTQ  đã báo cáo Đảng ủy, phối hợp với UBND xã, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã đã thống nhất hỗ trợ cho 3 nhà trường, trạm y tế xã và hỗ trợ cho 27 hộ nghèo, 12 hộ chính sách, 51 hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian phòng, chống đại dịch Covid - 19 với số tiền là: 99.820.000đ.

    Trong công tác hỗ trợ cho hộ nghèo sửa nhà xuống cấp, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hộ mắc bệnh hiểm nghèo, đã trích Quỹ “Ngày vì người nghèo” hỗ trợ cho 2 hộ nghèo sửa chữa nhà xuống cấp, xây nhà mới, 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 16.500.000đ.Để phát huy vai trò của MTTQ  trong thời gian tiếp theo, đặc biệt là để đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao cho, thời gian tới Ủy ban MTTQ xã phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường phối hợp giữa các ngành trong việc thực hiện, triển khai các chương trình; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp để huy động sự tham gia của nhân dân thực hiện các phong trào, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới; đổi mới các phong trào thi đua; đa dạng hoá các hình thức tập hợp và hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; triển khai các cuộc vận động với sức lan tỏa lớn và thu được kết quả cao hơn; thực hiện tốt vai trò là chiếc cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt tư tưởng của nhân dân và định hướng dư luận; thực hiện có hiệu quả chức năng phản biện và giám sát cộng đồng. Tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Động viên nhân dân thi đua phát triển kinh tế, chuẩn bị các điều kiện đón tết nguyên đán và tổ chức lễ hội đầu xuân đảm bảo văn minh, an toàn, tiết kiệm .Với những thành tích xuất sắc, nhân dịp tổng kết công tác mặt trận, UBND xã Phúc Lâm đã khen thưởng cho 6 tập thể có thành tích cao trong công tác vận động ủng hộ các nguồn quỹ. Uỷ ban MTTQ xã Phúc Lâm đã khen thưởng cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 tập thể hoàn thành tốt và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020.

Nguyễn Hương - Linh Cao