Tin mới

Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân xã Đồng Tâm và Hương Sơn
Ngày đăng 13/10/2020 | 16:31  | View count: 452

Trong 2 ngày 12 và 13/10, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến một số quy định của luật trợ giúp pháp lý năm 2017 cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Đồng Tâm và xã Hương Sơn.

Dự hội nghị có Lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội; Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện; Lãnh đạo Đảng ủy - UBND và 260 cán bộ, người dân trên địa bàn 2 xã Đồng Tâm và xã Hương Sơn.

Luật trợ giúp pháp lý được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 với 8 chương và 48 điều. Luật quy định về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý; hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý.

Luật sư Lê Văn Khánh - đoàn luật sư TP Hà Nội tuyên truyền pháp luật

Tại hội nghị, cán bộ và nhân dân trên địa bàn 2 xã Đồng Tâm và Hương Sơn đã được Luật sư Lê Văn Khánh - thuộc đoàn luật sư TP Hà Nội tuyên truyền các quy định của Luật dân sự, Luật hôn nhân gia đình, Luật đất đai năm 2013, trong đó, tập trung vào các nội dung chính quy định về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy định về kê khai đăng ký đất đai; các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai...

Trợ giúp pháp lý trực tiếp cho nhân dân xã Đồng Tâm

Sau khi tuyên truyền pháp luật, các luật sư của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp cho nhân dân trên địa bàn 2 xã về các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, các vấn đề liên quan đến hình sự và dân sự…Việc tuyên truyền và trợ giúp pháp lý cho nhân dân trên địa bàn huyện được Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Hà Nội tổ chức hàng năm được chính quyền cơ sở đánh giá rất cao và nhân dân đồng tình ủng hộ. Thông qua Hội nghị tuyên truyền đã góp phần trang bị cho cán bộ và nhân dân những nội dung cơ bản của các luật để từ đó nâng cao hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, tránh những hành vi vi phạm pháp luật do không nắm rõ quy định của pháp luật gây ra, đồng thời góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và giảm thiểu những vấn đề bức xúc diễn ra trong đời sống hằng ngày.

Thúy Huyền