Tin mới

Hội LHPN huyện Mỹ Đức: Sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 09/10/2020 | 09:04  | View count: 340

Sáng ngày 08/10/2020, Hội LHPN huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 và triển khai Kế hoạch Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Về dự hội nghị có đồng chí Chu Minh Ngọc – Phó Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, tại hội nghị đồng chí đã phát biểu chỉ đạo và động viên các cơ sở Hội cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi nghe đồng chí Phạm Thị Thúy Hà – Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN huyện đánh giá rà soát các chỉ tiêu thi đua 9 tháng năm 2020 của các cơ sở Hội, đã có 14 ý kiến đóng góp của các đồng chí chủ tịch Hội cơ sở nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các chỉ tiêu thi đua, đồng thời một số cơ sở làm tốt chia sẻ các kinh nghiệm trong trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt là thu hút, tập hợp Hội viên.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Bình – HUV – Chủ tịch Hội LHPN huyện triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí đã nhấn mạnh Đại biểu đại hội Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô. Đại hội được tổ chức nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, mở rộng tính liên hiệp, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước; đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao vị thế của Hội, thúc đẩy sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ. Vì vậy công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Mỹ Đức phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, sâu sắc của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền. Đại hội được tiến hành trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định của Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; huy động sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp phụ nữ vào xây dựng văn kiện Đại hội; phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ Hội các cấp trước Đại hội và phong trào phụ nữ của Huyện.

Trịnh Thị Tỉnh – Hội LHPN huyện Mỹ Đức