Tin mới

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển (26/7/1960 – 26/7/2020)
Ngày đăng 24/07/2020 | 16:57  | View count: 333

Đi cùng với sự phát triển của Ngành Kiểm sát nhân dân, 60 năm qua, nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức đã cố gắng, nỗ lực, phấn đấu để xây dựng đơn vị nhiều năm liền được công nhận là đơn vị tập thể lao động xuất sắc và được tặng thưởng nhiều hình thức khen thưởng cao quý khác. Với bề dày thành tích, thế hệ cán bộ, kiểm sát viên hiện tại của Viện kiểm sát nhân dân Mỹ Đức luôn ý thức cần cố gắng rèn luyện, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của đơn vị trên chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển.

Cách đây 60 năm ngày 26/7/1960 chủ tịch Hổ Chí Minh ký Lệnh công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đánh dấu sự ra đời của ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống bộ máy của Nhà nước ta. Cũng ngày này của 60 năm về trước Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Đông; Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức được thành lập trên cơ sở Viện công tố trước đây, nhiệm vụ thì mới mẻ, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, văn bản pháp luật của Nhà nước chưa hoàn chỉnh, biên chế ít ỏi, trình độ pháp luật của cán bộ còn hạn chế, chủ yếu là cán bộ chuyển ngành. Song, được sự quan tâm chỉ đạo  của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà đông, lãnh đạo của Huyện uỷ Mỹ Đức, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp các ngành và nhân dân trong huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức đã cùng với các cơ quan chức năng đấu tranh nghiêm trị các phần tử phản động và các tội phạm khác, góp phẩn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ khi mới thành lập.

Quá trình phát triển của viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng của Đảng, của dân tộc qua các thời kỳ .

- Thời kỳ từ năm I960 đến năm 1975

Sau khi được thành lập Viện kiểm sát nhân dàn huyện Mỹ Đức bắt tay ngay vào ổn định bộ máy, đội ngũ cán bộ vừa triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành, vừa thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Huyện uỷ đề ra là: Vừa bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa bảo đảm các quyền tự do, dân chủ của nhân dân, bảo vệ thành quả của công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện quan hệ sản xuất mới ở miền Bắc và tăng cường chi viện cho chiến trường miền Nam như nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III đã đề ra: “Ra sức củng cố miền Bắc đưa miền Bắc tiến lên CNXH, tiếp tục đấu tranh thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước”. Thực hiện chủ trương đường lối đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức đã tập trung kiểm sát trực tiếp một số hợp tác xã nông nghiệp nhằm phát hiện các trường hợp cố ý làm trái chế độ chính sách của Nhà nước, chống tham ô, lãng phí; Kiểm sát việc phân phối vật tư hàng hoá bảo đảm sự công bằng, đúng đối tượng, đúng chính sách; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc chấp hành chính sách hậu phương quân đội, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; kiên quyết xử lý các trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quan sự, đảo ngũ, việc thực hiện nghĩa vụ lao động thời chiến.

Trên lĩnh vực an ninh trật tự đã tập trung vào việc đấu tranh chống việc tuyên truyền phá hoại của địch reo rắc hoang mang, gây chia rẽ trong nội bộ nhân dân; đấu tranh bảo vệ tài sản XHCN, bảo vệ vật tư quốc phòng hàng hoá viện trợ, kiên quyết xử lý truy tố các trường hợp đầu cơ buôn lậu, buôn bán tem phiêu móc ngoặc trong việc phân phối hàng hoá vật tư sai chế độ chính sách làm ảnh hưởng tới chính sách hậu phương quân đội và đời sống của nhân dân. Với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trên Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chung của toàn huyện là: Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người bảo đảm chi viện cho tiền tuyến đánh thắng giặc Mỹ xâm lược làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975 đất nước được hoàn toàn giải phóng.

* Giai đoạn từ 1976 - 2000 thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế

Đất nước được thống nhất nhưng trước mắt còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai địch hoạ, thù trong giặc ngoài; kinh tế bị bao vây cấm vận, cơ chế quản lý hành chính quan liêu, bao cấp đã lộ rõ những bất cập; Đảng đã chủ động khỏi xướng đường lối đổi mới chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế hành chính quan liêu bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước sự chuyển đổi của nền kinh tế nhiệm vụ của viện kiểm sát cũng có sự điều chỉnh để phục vụ cho sự nghiêp đổi mới. Nắm chắc chủ trương của Đảng trong công tác kiểm sát chung; Viên kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức đi vào kiểm sát việc thực hiện chỉ thị 100 và Nghị quyết 10 về khoán sản phẩm trong nông nghiệp tạo điều kiện đưa nông nghiệp trở thành sản xuất hàng hóa, chấm dứt tình trạng sử dụng tem phiếu trong phân phối; Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức đã tiến hành nhiều cuộc kiểm sát trực tiếp đối với các Công ty thương nghiệp, xuất nhập khẩu, lương thực, vật tư; qua công tác kiểm sát đã phát hiện nhiều sai phạm đã kiến nghị thu hồi nhiều tiền, tài sản hàng hoá vật tư cho Nhà nước. Ngoài ra còn phối họp với cơ quan thuế tiến hành kiểm tra việc thu nộp, trốn nợ thuế của các hộ kinh doanh góp phần tăng thu cho ngân sách; Phối hợp với cơ quan quản lý thị trường kiểm tra việc sản xuất hàng kém phẩm chất, hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng; Đặc biệt trong những năm thập kỷ 90 Viện kiểm sát huyện Mỹ Đức cùng các ngành thanh tra, địa chính dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND Huyện đã kiểm sát trực tiếp ở nhiều xã trong việc quản lý và sử dụng đất đai đã phát hiện vi phạm kiến nghị khởi tố một số vụ án như vụ: Vi phạm về quản lý đất đai ở xã Hợp Thanh, xã Hùng Tiến; Hàng năm viện kiểm sát còn tham gia đoàn kiểm tra liên ngành phục vụ lễ hội Chùa Hương trong việc chống thất thu, trốn lậu vé.

Trong công tác thực hành quyền công tố Viện kiểm sát huyện Mỹ Đức đã cùng các ngành Công an, Toà án tiến hành điều tra truy tố xét xử nhiều vụ án về các tội cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, Chống ngưòi thi hành công vụ ... nhằm bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định tạo điều kiện cho kinh tế của huyện ngày một phát triển.

*Thời kỳ từ năm 2001 đến nay thực hiện sự đổi mới về cải cách tư pháp.

Sau khi công tác Kiểm sát tuân theo pháp luật đã hoàn thành vai trò của mình là phục vụ tốt cho sự nghiệp đổi mới kinh tế của Đảng; đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế. Thực hiện Chỉ thị số 53, Nghị quyết số 08, Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát đã có sự thay đổi là: Tập trung cho công tác thực hành quyền công tố và Kiểm sát các hoạt động tư pháp (không thực hiện chức năng Kiểm sát tuân theo pháp luật nữa).

Trước sự thay đổi đó đơn vị đã có những điều chỉnh về mặt tổ chức cho phù hợp nên đã thu được nhiều kết quả:

- Trong lĩnh vực Kiểm sát hình sự đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh các hành vi phạm tội. Thực hành tốt chức năng công tố Nhà nước không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội đảm bảo các hoạt động tố tụng được triệt để tuân theo pháp luật; nâng cao năng lực tranh tụng tại các phiên toà đặc biệt các vụ án rất nghiêm trọng theo phân cấp thẩm quyền. Trong gần 20 năm lại đây đơn vị đã thụ lý và giải quyết hơn 1.900 vụ án hình sự các loại; tham gia khám nghiệm hiện trường cùng cơ quan điều tra hơn 2.500 vụ, không quản ngại thời tiết, đêm tối ngày lễ, ngày nghỉ, phối hợp cùng các ngành công an, Toà án xác định hơn 600 vụ án hình sự trọng điểm; tập trung cùng Toà án tham gia xét xử các vụ án tai tệ nạn xã hội như Cờ bạc, Ma tuý, Mại dâm, Hiếp dâm Cướp tài sản, Cưỡng đoạt tài sản; các vụ án lớn về tham nhũng chức vụ với mức án nghiêm khắc góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương.Thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ chính trị, Viện kiểm sát đã cùng Toà án tổ chức xét xử được hơn 70 vụ án theo rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, quá trình xét xử đã thể hiện sự dân chủ, công khai tranh tụng tại phiên toà, bảo đảm cho việc xét xử khách quan, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

- Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam: Tổng số người bắt giữ trong 20 năm là 1.700 người, Viện kiểm sát đã thường xuyên hàng ngày tiến hành kiểm sát nhà tạm giữ của Công an huyện, hàng quý, sáu tháng, một năm tiến hành kiểm sát trực tiếp có mời Ban Pháp chế HĐND huyện tham gia giám sát theo quy chế phối hợp về công tác bắt, giam, giữ của Công an huyện nhằm bảo đảm không có trường hợp nào bắt, giữ, giam oan sai, các trường hợp bắt, giam, giữ đều có lệnh và có sự phê chuẩn của viện kiểm sát; không để xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn khỏi nơi giam giữ. Quá trình kiểm sát đã ban hành 40 kết luận kiến nghị được Công an huyện tiếp thu, khắc phục vi phạm nhằm đưa công tác giam giữ vào nề nếp.

- Công tác kiểm sát thi hành án được quan tâm đã phối hợp cùng Công an huyện rà soát các đối tượng trốn thi hành án, Viện kiểm sát đã yêu cầu Công an huyện bắt 25 đối tượng trốn truy nã đi thi hành án; tiến hành kiểm sát trực tiếp 150 lượt xã trong huyện về công tác quản lý giáo dục người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương nhằm chấn chỉnh, khắc phục vi phạm để  đưa công tác này đi vào nề nếp, đồng thời hạn chế các đối tượng tái phạm trở lại.

- Trong công tác thi hành án dân sự đã phối hợp cùng cơ quan thi hành án tham gia tổ chức cưỡng chế thành công 60 vụ, thu hồi hàng tỷ đồng cho Nhà nước và công dân.

- Công tác KSXX án dân sự - Hôn nhân gia đình: Đã phối hợp cùng toà án giải quyết hơn 6.000 vụ án các loại, quá trình kiểm sát đã phát hiện ban hành 32 kiến nghị vi phạm, 12 kháng nghị phúc thẩm được toà án cấp trên chấp nhận.

- Công tác kiểm sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại ,tố cáo: Viện kiểm sát huyện Mỹ Đức đã thụ lý hơn 2.200 đơn,  đã giải quyết đạt tỷ lệ 100%; đã kiểm sát trực tiếp 18 lượt đối với cơ quan điều tra, Tòa án và Chi cục thi hành án dân sự huyện đã ban hành 18 kiến nghị, các kiến nghị của Viện kiểm sát đều được chấp nhận tiếp thu sửa chữa; Ngoài ra còn cử hơn 100 lượt cán bộ, kiểm sát viên, lãnh đạo tham gia các đoàn kiểm tra của huyện giải quyết các đơn thư khiếu kiện bức súc, kéo dài ở cơ sở; về trách nhiệm thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về tư pháp trong 20 năm qua Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức đã trực tiếp giải quyết 20 đơn khiếu nại về các quyết định của Thủ trưởng cơ quan điều tra, Cáo trạng của Viện kiểm sát và lĩnh vực bắt, giam, giữ, khởi tố, truy tố của bị can, công dân và luật sư theo đúng qui định được mọi người chấp nhận.

- Công tác xây dựng ngành: Cùng với sự phát triển của toàn ngành 60 năn qua đươc sự quan tâm của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Đông, Hà Sơn Bình, Hà Tây nay là Hà Nội và của Huyện uỷ Mỹ Đức, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức đã từng bước phát triển từ lúc cán bộ chỉ có 3 đến 4 đồng chí làm việc trong một phòng, trình độ pháp lý chưa được trang bị đầy đủ, chủ yếu là cán bộ chuyển ngành thì đến nay biên chế của đơn vị đã tăng lên theo định biên 15 đồng chí, cơ sở vật chất khang trang, trình độ pháp lý của cán bộ 15 đồng chí đều có trình độ Cử nhân, trong đó có 4 đổng chí có học vị thạc sĩ luật, biết sử dụng công nghệ thông tin thành thạo; cơ quan có Chi bộ Đảng trực thuộc Huyện ủy với 11 đảng viên; Các đoàn thể như: Công đoàn, Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh được củng cố đi vào hoạt động thường xuyên, luôn giữ vai trò tiên phong của người đảng viên, người cán bộ Kiếm sát trên mặt trận bảo vệ pháp chế XHCN; Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dặn đối với cán bộ kiểm sát: " Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn ”.

Với những thành tích đã đạt được Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức liên tục nhiều năm liền được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tặng danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc, Chi bộ liên tục đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hoá; Được Kiện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng 25 Bằng khen, UBND thành phố Hà Nội tặng 2 cơ đơn vị thi đua xuất sắc vào các năm 2017 và 2019 và nhiều bằng khen, Viên kiểm sát nhân dân Tỉnh, thành phố tặng nhiều giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; về cá nhân 36 lượt cán bộ, kiểm sát viên được VKSNDTC tặng bằng khen, 15 đồng chí được tặng kỷ niêm chương bảo vệ pháp chế cùng nhiều giấy khen do Viện trưởng VKSND thành phố tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Với chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành, đế đạt được các thành tích trên, VKSND huyện Mỹ Đức đã rút ra được những bài học đó là:

- Phải luôn nắm vững chức năng, nhiệm vụ của ngành, biết tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong hoàn cảnh thực tiễn của địa phương.

- Phải hướng công tác kiểm sát phục vụ sự nghiệp đổi mới của Đảng, tích cực phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; luôn đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, công tác cán bộ, cải tiến lề lối làm việc để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, kiểm sái viên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ với phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, kỷ cương và bản lĩnh; chú trọng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tạo sự đoàn kết thống nhất quyết tâm xây dựng cơ quan vững mạnh và toàn diện.

- Thường xuyên phối kết hợp tốt giữa các cấp, các ngành đặc biệt là các ngành trong khối nội chính, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của mỗi ngành.

- Người cán bộ kiểm sát luôn luôn phải nghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy: “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm t n ở mọi lúc, mọi nơi trong khi thi hành công vụ.

Tập thể Lãnh đạo, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức trong buổi Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2020)

 Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 – 26/7/2020) và để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, trong thời gian tới, Viện KSND huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực tư pháp. Tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiểm sát viên; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 179/KH-VKSTC-V9 ngày 8-3-2012 của VKSND tối cao về việc triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới ngày càng cao, mỗi kiểm sát viên, công chức, người lao động Viện KSND huyện nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của ngành trong 60 năm qua, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để xây dựng ngành KSND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ pháp luật trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

     Nguyễn Như Nghiêm -  Viện trưởng VKSNN Huyện