Tin mới

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2020
Ngày đăng 22/07/2020 | 14:34  | View count: 530

Ngày 21/7/2020, Ban tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mỹ Đức tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2020.

Về dự hội nghị có Đại Tá Tô Quang Hanh – Trưởng phòng Báo viên, Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng, đồng chí Đỗ Trung Hai – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của huyện ủy và 187 đồng chí là báo cáo viên thuộc Đảng bộ, chi bộ Đảng trực thuộc huyện ủy, đại diện các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện, cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên huyện và 22 xã, thị trấn.

Đ/c Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực H uyện ủy phát biểu Khai mạc lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã báo cáo nhanh kết quả đại hội Đảng bộ huyện và chỉ đạo các đồng chí báo cáo viên từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá của Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại tá Tô Quang Hanh - Trưởng phòng B áo viên,  T ổng cục C hính trị - B ộ Q uốc phòng truyền đạt các nội dung tại Lớp bồi dưỡng

Trong một ngày học tập, các học viên được nghe Đại tá Tô Quang Hanh - Trưởng phòng Báo viên, Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng thông tin thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2020, thông tin về tình hình biển Đông và quan điểm của Đảng, nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại Biển Đông và truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo Đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 với nội dung là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Tư tưởng đại đoàn kết của chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là đường lối chiến lược, quyết định mọi thành công của cách mạng Việt Nam. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi, đoàn kết là then chốt của thành công”; đồng thời, các học viên còn được nghe truyền đạt các nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác tuyên giáo, kỹ năng tuyên truyền miệng, phương pháp tuyên truyền miệng và nghiệp vụ tổng hợp các thông tin dư luận xã hội.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên cập nhật những thông tin mới về công tác tư tưởng, lý luận, dư luận xã hội nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở. Từ đó, giúp cho đội ngũ báo cáo viên có thể vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương; từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương cũng như làm tốt công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, hướng tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thu An – Nguyễn Cường