Tin mới

Mỹ Đức biểu dương điển hình tiến tiến trong công nhân viên chức lao động
Ngày đăng 20/07/2020 | 08:31  | View count: 380

Sáng ngày 17/7/2020, Liên đoàn lao động huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020, “giỏi việc nước - đảm việc nhà “, gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và tuyên dương công nhân giỏi năm 2020. Về dự hội nghị có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

5 năm qua các cấp công đoàn thực hiện đến cơ sở luôn bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của ban nhân dân huyện đã chỉ đạo và hướng dẫn Công đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành kịp thời phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động với nhiều nội dung phong phú, sát thực tế, phù hợp với đặc điểm ngành nghề, điều kiện của địa phương, cơ sở. Thông qua phong trào đã thu hút được đông đảo cán bộ công nhân viên chức lao động tham gia, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi trong hoạt động công đoàn được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương, tạo thuận lợi cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Toàn huyện có 21.278 lượt CNVCLĐ và 620 lượt tập thể đăng ký các danh hiệu thi đua yêu nước và đã có 12.766 lượt người đạt lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua cơ sở,  51 chiến sỹ thi đua các ngành, 496 lượt tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, 325 người tốt, việc tốt, 405 cán bộ công đoàn tiêu biểu, có 2.515 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại A, có 455 sáng kiến được các cấp các ngành công nhận có giá trị kinh tế xã hội cao được áp dụng vào sản xuất công tác và giảng dạy có giá trị kinh tế làm lợi hàng tỷ đồng. Phong trào công nhân giỏi ngày một phát trển. Toàn huyện có 155 công nhân giỏi các cấp, trong đó có 5 công nhân giỏi được LĐLĐ Thành phố biểu dương, 25 công nhân đạt danh hiệu công nhân giỏi cấp huyện. Phong trào “ giỏi việc nước - đảm việc nhà”, xây dựng gia đình văn hóa đã thu hút được đông đảo nữ công nhân viên chức tham gia. 5 năm qua, Toàn huyện có 175 lượt tập thể và 9.806 lượt nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “ giỏi việc nước -  đảm việc nhà”,  386 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, thành phố và huyện tuyên dương, khen thưởng; 451 lượt gia đình được biểu dương gia đình tiêu biểu. 100 % các gia đình cán bộ đảng viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, 97,8 % gia đình được công nhận gia đình văn hóa nơi cư trú. Hàng năm, toàn huyện có 65,57 % số nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động giỏi.

Với những kết quả đã đạt được, 5 năm qua, toàn huyện có 6 tập thể được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì và hạng ba,  12 tập thể và 10 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 65 tập thể và cá nhân được tặng cờ thi đua của các Bộ, Ngành và bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, của UBND và LĐLĐ thành phố Hà Nội, 415 tập thể và 384 gia đình gia đình được thành phố, được UBND và Liên đoàn lao động huyện khen thưởng. Những thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trong 5 năm qua đã góp phần vào thành tích chung của liên đoàn lao động huyện Mỹ Đức. 5 năm qua, Liên đoàn lao động huyện Mỹ Đức được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng ba, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, UBND  thành phố, LĐLĐ thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen,  của Huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và các hình thức thi đua khác.

Đ/c Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và Đ/c Đỗ Trung Hai - P hó B í thư T hường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà các cấp Liên đoàn lao động huyện đã đạt được trong 5 năm qua. Kết quả của phong trào thực sự là minh chứng rõ nét nhất khẳng định hiệu quả thực tế của các phong trào thi đua, thực sự đi vào chiều sâu, tạo sức lan toả tới cơ sở. Các đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, tổ chức công đoàn huyện cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến để công tác thi đua và phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật sẽ thực sự lan rộng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động; coi trọng và gắn phong trào thi đua Lao động sáng tạo với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh… của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, gắn với tổ chức các phong trào thi đua yêu nước khác và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…đồng thời, các cấp công đoàn cần tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí thi đua phù hợp với tình hình mới, thích ứng với mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương; gắn mục tiêu thi đua với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong thi đua khen thưởng; theo dõi, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp ở những nơi còn khó khăn, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; khắc phục bệnh thành tích và hình thức trong thi đua khen thưởng; chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới. Phấn đấu ngành nào, cấp nào, địa phương nào cũng có nhiều các cá nhân, mô hình điển hình tiên tiến, xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng,…

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố tặng khen cho 2 tập và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống COVID-19 và chăm lo đời sống cho CNVC lao động; BCH  Liên doàn lao động huyện Mỹ Đức tặng giấy khen cho 18 tập thể giỏi việc nước đảm việc nhà 121 cá nhân điển hình tiên tiến, 10 công nhân giỏi, 126 gia đình tiêu biểu đại diện cho 145 công đoàn cơ sở và trên 6 000 công nhân viên chức lao động trong toàn huyện. 

Thu An – Nguyễn Cường