Tin mới

Hội LHPN Huyện Mỹ Đức: Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề Nông thôn mới tại Vạn Kim
Ngày đăng 05/06/2020 | 16:02  | View count: 379

Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2020, thực hiện công văn số 34/BTV ngày 14/02/2020 của Hội LHPN thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; sáng ngày 03/6/2020 Hội LHPN huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền các chính sách khuyến khích phát triển, sản xuất nông nghiệp chuyên canh, chuyển giao kkhoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao chất lượng mô hình kinh tế cho 120 cán bộ, hội viên phụ nữ tại xã vạn Kim.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Loan – chuyên viên Phòng kinh tế Huyện Mỹ Đức đã tuyên truyền cụ thể các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp chuyên canh, các chính sách liên quan đến các vùng chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm sản xuất và các mô hình phát triển kinh tế hay tại các địa phương khác cho cán bộ, hội viên phụ nữ học hỏi.

Qua buổi tập huấn cán bộ, hội viên phụ nữ trang bị được thêm nhiều kiến thức và kỹ năng để giúp chính bản thân cũng như gia đình mình trong sản xuất nông nghiệp và áp dụng khoa học kỹ thuật, các mô hình kinh tế vào trong sản xuất để phát triển kinh tế tại địa phương.

Trịnh Thị Tỉnh – Hội LHPN huyện Mỹ Đức